Xã sai sót, khiếu nại của dân có cơ sở

2018-09-07 15:16:13 admin

Theo kết luận của UBND TP Sầm Sơn, khiếu nại của gia đình bà Ngô Thị Báu là có cơ sở. Do sai sót trong đo đạc dẫn tới thửa đất số 147 không thể hiện chủ sử dụng là của dân mà là UBND xã.


Xã sai sót, khiếu nại của dân có cơ sở

Lá đơn xin xác nhận hơn 5.000m2 đất được Chủ tịch xã và Phó Trưởng ban Dự án xây dựng công trình TP Sầm Sơn kí, đóng dấu

Bà Ngô Thị Báu khiếu nại (KN) về sử dụng thửa đất theo trích đo 2014 với diện tích là 5.521,3m2, nguồn gốc đất ông cha để lại. Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (HĐBT, GPMB) đã vận động gia đình di dời, tháo dỡ nhà cửa, cây cối hoa màu, vật kiến trúc để bàn giao đất cho chủ đầu tư thi công kịp tiến độ. Đến nay, vẫn chưa phê duyệt dự toán thỏa đáng để bồi thường.

Theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND của UBND TP Sầm Sơn về việc giải quyết KN của bà Báu, địa chỉ phố Cường Thịnh, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn thì KN của công dân liên quan tới thửa đất 136 và 147.

Sau khi tiến hành xác minh, UBND TP Sầm Sơn kết luận, về thửa đất 136, tờ bản đồ số 5, hồ sơ trích đo năm 2014, diện tích 1.448,8m2, loại đất LNK (lâu năm khác), mang tên chủ sử dụng Ngô Thị Báu. Gia đình bà Báu sử dụng ổn định, không có biến động theo hồ sơ địa chính các thời kỳ. Thực tế, phiếu lấy ý kiến khu dân cư thì thời điểm sử dụng đất của gia đình này là trước 15/10/1993. Hiện đang sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp.

UBND TP Sầm Sơn đề nghị HĐBT, GPMB bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị Báu theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017NĐ-CP ngày 6/1/2017 quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó trích nêu: “Trường hợp đang sử dụng đất ổn định không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng”.

Đất hợp pháp người dân bàn giao đã thực hiện dự án, còn phương án đền bù thì chưa thỏa đáng, người dân chưa được nhận

Với thửa đất số 147 mà công dân KN thuộc tờ bản đồ số 05, có diện tích đo theo hiện trạng 3.834,6m2. Công dân đưa ra các bằng chứng về việc là chủ sử dụng của thửa đất nói trên nhưng không hiểu vì lý do gì mà tại hồ sơ 382 (1996), hồ sơ trích đo 2010, hồ sơ trích đo 2014 thửa đất này đăng ký sử dụng là UBND xã Quảng Cư.

Sau khi xác minh, UBND TP Sầm Sơn kết luận: Hộ ông Trần Trí Hùng và Trần Trí Lên (con bà Ngô Thị Báu) do chưa có chỗ ở khác nên đủ điều kiện để được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định.

Qua những nhận định và căn cứ trên, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn quyết định KN của gia đình bà Ngô Thị Báu là có cơ sở.

 

Việc UBND TP Sầm Sơn ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đối với thửa đất số 147, tờ bản đồ số 05, hồ sơ trích đo 2014 mang tên chủ sử dụng UBND xã Quảng Cư là do sai sót trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn giao UBND phường Quảng Cư có văn bản báo cáo giải trình sai sót và đề nghị UBND TP quyết định thu hồi và điều chỉnh quyết định thu hồi đất của hộ gia đình bà Báu theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND TP Sầm Sơn về việc thu hồi đất tại thửa 147, mang tên UBND xã Quảng Cư và tham mưu UBND TP Sầm Sơn ban hành quyết định thu hồi đất với 2 hộ là hộ Trần Trí Hùng, hộ Trần Trí Lên (các con của bà Báu) tại thửa đất số 147. Tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi đất đối với thửa đất 136, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.448,8m2, loại đất LNK cho bà Ngô Thị Báu.

Thực tế, ngay tại thời điểm từ 30/1/2015, đại diện gia đình bà Báu đã làm đơn xin xác nhận tài sản và vật kiến trúc gửi UBND xã Quảng Cư, UBND thị xã Sầm Sơn và HĐBT, GPMB thị xã Sầm Sơn (thời điểm đó chưa lên thành phố). Trong đó, trình bày, gia đình gồm 4 hộ (bà Ngô Thị Báu; các ông Trần Trí Hùng; Trần Trí Cường; Trần Trí Lên là 3 con trai bà Báu) sử dụng diện tích đất là hơn 5.000m2 (tương đương với diện tích của 2 thửa đất 136 và 147 mà TP Sầm Sơn mới kết luận có cơ sở). Gia đình đã hoàn toàn thống nhất tháo dỡ nhà, cây cối để bàn giao mặt bằng cho TP thực hiện dự án. Đề nghị HĐBT, GPMB sớm phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường trong thời gian sớm nhất.

Nội dung đơn xin xác nhận ngày 30/1/2015 của hộ gia đình bà Báu đã được Chủ tịch UBND xã Quảng Cư và Phó Trưởng ban Dự án xây dựng công trình của TP Sầm Sơn kí, xác nhận và đóng dấu...

Xâu chuỗi nội dung và vấn đề liên quan tới vụ việc KN trên, quan điểm của luật sư cho rằng, KN của công dân đối với thửa đất 136 và 147 về quyền sử dụng đã được UBND TP Sầm Sơn kết luận có cơ sở. Bản thân, chính quyền cấp xã, trong Tờ trình 304/TTr-UBND ngày 10/7/2015 đã đề nghị UBND thị xã Sầm Sơn, Hội đồng Đền bù GPMB thu hồi tổng diện tích đất ở là 5.521,3m2. Danh sách đề nghị bồi thường nêu rõ hơn 5.000m2 là đất ở nông thôn đã được cán bộ địa chính và Chủ tịch UBND xã kí đóng dấu để trình. Do đó, có sơ cở để HĐBT, GPMB xem xét, đền bù, bồi thường bằng đơn giá đất bị thu hồi theo quy định và đền bù bằng đất để tái định cư.

 

Theo Trang Trang

Báo Thanh Tra