Xã Tượng Sơn (Thanh Hóa): Những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019

2019-08-12 09:11:26 admin

DNTH: Sau 6 tháng thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung xã Tượng Sơn (Nông Cống – Thanh Hóa) đã đạt được những kết quả cơ bản. Tình hình kinh tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện đáng kể.


Theo báo cáo của UBND xã Tượng Sơn, tổng sản phẩm lương thực 6 tháng đầu năm đạt 2736 tấn, đạt 65,1% kế hoạch. Giá trị thu nhập sau 6 tháng ước đạt 125 tỷ đồng. Trong đó, ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 51 tỷ, ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 29 tỷ và ngành dịch vụ thương mại chiếm 45 tỷ đồng.

Cây trồng chủ yếu ở xã Tượng Sơn là lúa, ngô, mía,… Trong đó, cây lúa chiếm chủ đạo trong nông nghiệp. Do làm tốt công tác mùa vụ, chăm bón, phòng ngừa sâu bệnh, khắc phục yếu tố thời tiết bất lợi nên chiêm xuân mang lại năng xuất cao, bình quân toàn xã ước đạt 72 tạ/ha. Chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn giữ ở mức ổn định về số lượng. Chăn nuôi chủ yếu theo hướng gia trại công nghiệp, bán công nghiệp. Một số hộ gia đình đầu tư cho chăn nuôi đã đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ngoài ra, công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh cũng được UBND xã quán triệt thực hiện bằng việc tổ chức phun hóa chất, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh trên địa bàn toàn xã và các hộ chăn nuôi lớn, ngăn chặn hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi. Trong lâm nghiệp, UBND xã đã phối hợp với cơ quan kiểm lâm làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng. Các hộ dân đã có ý thức hơn trong việc chăm sóc, trồng mới và bảo vệ rừng giúp cho toàn bộ diện tích rừng phát triển tốt.

Tính đến hết tháng 6/2019, toàn xã có 176 hộ tham gia kinh doanh, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài ra, có nhiều hộ tham gia dịch vụ buôn bán thường xuyên và thời vụ thu hút 5 cơ sở doanh nghiệp vào địa bàn, giải quyết vấn đề việc làm cho trên 300 lao động tại địa phương. Nhìn chung, hoạt động tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại trên địa bàn xã đang có những bước phát triển nhất định, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Hoạt động tài chính ngân sách được đảm bảo khách quan và dân chủ. Với việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đúng quy định; Thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động kinh tế cả các ban ngành đoàn thể, HTX, các khoản dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn xã. Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến tháng 6 đạt hơn 4 tỷ đồng, chiếm 70% kế hoạch năm 2019.

Song song với việc phát triển kinh tế thì công tác văn hóa xã hội cũng được UBND xã quan tâm chú trọng và tiếp tục ổn định. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo và duy trì tại mỗi thôn làng, khu dân cư,… Việc thu gom, vận chuyển và quản lý, xử lý rác thải ở bãi chứa rác tập trung không có tình trạng ô nhiễm ra khu vực xung quanh.

Trong những tháng tiếp theo, UBND xã Tượng Sơn tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu được giao về kinh tế xã hội năm 2019. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế. Trong sản xuất nông nghiệp đạt năng suất bình quân ở vụ mùa từ 50-55 tạ/ha. Tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2/2019 và các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền cho nhân dân đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm phát triển. Chỉ đạo cho các thôn tiếp tục làm đường bê tông nội đồng theo đăng ký bằng nguồn vốn nhân dân trong thôn đóng góp và vốn kích cầu của ngân sách nhà nước. Về hoạt động tài chính kinh tế, UBND xã Tượng Sơn tập trung cho công tác thu ngân sách và các khoản thu nhân dân tự nguyện.

Tiếp tục chỉ đạo cho các thôn phát triển phong trào xây dựng làng văn hóa, nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa văn nghệ, tham gia hội thi văn hóa văn nghệ quần chúng. Chỉ đạo phối hợp với công an huyện kiểm tra, kiểm soát vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, đảm bảo an toàn trong địa bàn xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Phát huy những kết quả trong công tác quả lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                                                                                   Ngô Tuấn - Mai Liên

Tags