Xây Dựng Nông Thôn Mới Là Kết Nối Nổi Bật Của Nhiệm Kỳ 2015 – 2020.

2020-08-01 09:53:47 Phóng Viên

DNTH:“Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt huyện nông thôn mới” là một chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.


Trong 5 năm, tổng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp18,6 tỷ đồng và tự nguyện hiến tặng hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi. Năm 2016, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đạt 105,67%, vượt kế hoạch Thành phố giao.

Trong 04 năm (2016 – 2019) có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 28/28 xã, trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới đạt 9/9 tiêu chí; Đoàn thẩm tra của Thành phố đánh giá chấm điểm đạt 98/100 điểm, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Nhờ vậy, diện mạo nông thôn Thường Tín đổi mới; hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện theo hướng hiện đại, văn minh; đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Huyện là rất phấn khởi, tự hào, là cơ sở để Huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện đến năm 2025, tất cả các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

                                                                                                                                      Ngô Truyền

                                                                                                                      

Tags