'Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch' ở Quỳnh Nhai

2019-08-08 10:19:59 admin

Với những cách làm hay, sáng tạo từ thực tế cơ sở, Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp ở huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quỳnh Nhai chung sức xây dựng NTM” gắn với 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.


10-20-28_cc_hoi_vien_phu_nu_xom_5_x_muong_ging_quynh_nhi_son_l_thm_gi_sinh_hot_chi_hoi

Một buổi sinh hoạt chi hội của Hội Phụ nữ xóm 5 xã Mường Giàng (Quỳnh Nnai, Sơn La).

Hội Phụ nữ huyện đã phát động thi đua, ký giao ước thi đua với Hội Phụ nữ 11 xã và các đơn vị trực thuộc; chủ động lựa chọn các phần việc, hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương, chú trọng việc rà soát, xác định địa chỉ và nội dung cần giúp đỡ (mỗi cấp hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”).

Hội Phụ nữ xã Mường Giàng có 14 chi hội, với hơn 1.900 hội viên. Đến nay, toàn xã đã có 9 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, với hơn 1.400 hội viên. Cùng với đó, Hội chỉ đạo các chi hội thành lập các mô hình "5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.

Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, giáo dục Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ...

Chị Lò Thị Lan, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm 5, xã Mường Giàng, thông tin: “Mô hình câu lạc bộ đã thu hút 88 hội viên tham gia. Qua thực hiện, chị em đã biết cách tổ chức cuộc sống gia đình, chấp hành tốt quy ước, hương ước của xóm; tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... Nhờ vậy, cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn. Và tuyên truyền cho các chị em không bạo lực gia đình và không sinh con thứ 3, không vi phạm pháp luật và luôn tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền về đường nông thôn kiểu mẫu”.

Không chỉ ở xã Mường Giàng, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn xã Chiềng Bằng cũng đã tổ chức tuyên truyền thiết thực cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM.

Chị Lù Thị Duyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Bằng, chia sẻ: “Hội luôn chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai đến các chi hội và đã thành lập mô hình chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch”, xây dựng đường hoa phụ nữ tại bản Bỉa Ban gồm 62 thành viên tham gia; tuyên truyền vận động hội viên chủ nhật hàng tuần ra quân quét dọn vệ sinh môi trường đường bản, nhà văn hóa và tại gia đình, sắp xếp nhà cửa sạch sẽ, thực hiện tốt các tiêu chí NTM”.

10-20-28_dong_do_hoi_vien_phu_nu_thm_gi_mo_hinh_duong_ho_phu_nu

Chị em phụ nữ tham gia thực hiện mô hình đường hoa.

Đối với tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng các mô hình kinh tế; vận động 168 chi hội hưởng ứng phong trào “Mỗi gia đình hội viên nông thôn có 1 vườn rau và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên”.

Hiện nay, 100% các cơ sở hội đang nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 60 tỷ đồng cho các gia đình hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất; duy trì hiệu quả “quỹ tiết kiệm 5 nghìn đồng”, giúp các hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế, thoát nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng được 18 nhà “Mái ấm tình thương” cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Không chỉ vậy, các cấp Hội đã thành lập và nhân rộng câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” ở cơ sở; duy trì hoạt động mô hình “tuyến đường phụ nữ”, vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; đào hố rác tại gia đình. Đến nay, toàn huyện có 154 mô hình câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”, 3 mô hình câu lạc bộ “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”; 29 mô hình câu lạc bộ “Mẹ chồng nàng dâu”, 20 mô hình câu lạc bộ đoạn đường “An toàn - Xanh - Sạch đẹp”.

Chị Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, cho biết: “Hội xác định tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên về nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt là duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ đã thành lập và duy trì tuyến đường hoa phụ nữ; quan tâm hỗ trợ các gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động và các gia đình hội viên thoát nghèo".

 

Theo NGUYỄN TRANG/Báo Nông Nghiệp