Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài

2019-10-20 09:45:58 admin

Xuân Lộc (Đồng Nai) là vùng đất lửa trong kháng chiến nên huyện bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm rất thấp. Thế nhưng, Xuân Lộc đã bứt phá trở thành địa phương đầu tiên của cả nước đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2014.


Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Là huyện hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM sau 10 năm thực hiện, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, đã có những chia sẻ tâm huyết tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Theo bà Tiên, đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu, việc xây dựng NTM kiểu mẫu mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài. 

Trong gần 10 năm xây dựng NTM, huyện Xuân Lộc đã huy động được tổng nguồn vốn xây dựng NTM trên 23 ngàn tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách chiếm hơn 11%, nguồn vốn xã hội hóa chiếm gần 90%.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện trong gần 10 năm xây dựng NTM không ngừng tăng lên một cách ấn tượng từ mức 19 triệu đồng/người vào năm 2010, lên gần gấp 2 lần vào năm 2014 và hiện đã đạt 56 triệu/năm.

Một góc thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc.

Xuân Lộc cũng đang tập trung mọi nguồn lực triển khai đề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng “phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018-2025.

Về trồng trọt, hiện nay huyện đang xây dựng 24 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để hướng tới xuất khẩu.

 

Theo MINH PHÚC - ĐINH TÙNG - KẾ TOẠI/Báo NN