Xem xét giảm thuế nhập nguyên liệu sản xuất linh kiện ôtô

2018-04-24 21:11:25 admin

Bộ Tài chính vừa trả lời các đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam về những chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất ôtô trong nước.


Về đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn chất lượng áp dụng đối với sản phẩm ôtô, Bộ Tài chính cho biết một số ý kiến cho rằng nếu sửa đổi như trên có thể vi phạm cam kết của WTO. Do đó, với nội dung này, Bộ ghi nhận để phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) cũng kiến nghị việc miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện đầu tư tại Việt Nam. Về điều này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay các dự án sản xuất phụ tùng ôtô được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án. Bên cạnh đó, những dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ theo quy định còn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm. 

Cùng với đó, về thuế suất, hiện nay theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN, các mặt hàng linh kiện ôtô đã giảm về 0%. Trong giai đoạn 2018 - 2025, các mặt hàng này tiếp tục giảm theo Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản... dẫn đến thuế suất ưu đãi của nguyên liệu, vật tư sẽ cao hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt của linh kiện ôtô thành phẩm. Tuy nhiên, thẩm quyền quy định mức thuế suất nhập khẩu thuộc Chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị VAMI cung cấp chi tiết danh mục các nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu cho sản xuất linh kiện ôtô để Bộ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chính phủ xem xét. 

 

Nguyễn Hà

VNE