Thứ năm, 01/06/2023, 01:51

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Có thể bạn quan tâm?

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia

DNTH: Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội...

DNTH: Chương trình hành động phải cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW và quán triệt định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực, được tổ chức tốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 15-NQ/TW. Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 - 13.000 USD.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác xây dựng gia đình...

DNTH: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về 22 nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về 22 nhiệm vụ và quyền hạn của...

DNTH: Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Theo đó, Sở Tài chính thực hiện 22 nhiệm vụ và quyền hạn.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP 26

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai cam kết của...

DNTH: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26/12/2021 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP 26 (Ban Chỉ đạo).
Giải tỏa 'nút cổ chai' tại các phòng đăng ký kinh doanh từ 10/10

Giải tỏa 'nút cổ chai' tại các phòng đăng ký kinh doanh từ 10/10

Nghị định số 108/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 được cộng đồng doanh nghiệp hy vọng là sẽ tạo bước đột phá trong việc cải tiến các thủ tục đăng ký kinh doanh, gỡ bỏ những điểm nghẽn lâu nay và thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh trong nước.
Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025

Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai...

DNTH: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 (Chương trình).
Ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ 

Ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng...

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.