• DNTH: Công ty CP F&B Ba Sao vừa được chỉ định thực hiện Dự án Trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng tại khu vực phía Đông hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long với tổng mức đầu tư dự kiến 508 tỷ đồng...
    Dự án