Thứ ba, 21/09/2021, 02:58

Tags

: bat-dong-san-nong-nghiep
 • Bất động sản nông nghiệp: Nên hiểu thế nào cho đúng?

  2019-03-02 14:31:02
  Bàn về khái niệm “bất động sản nông nghiệp”, TS. Nguyễn Hữu Thọ cho rằng: “Bất động sản nông nghiệp bao gồm quyền sử dụng đất nông nghiệp và các tài sản trên đất nông nghiệp, ví dụ như trang trại, nhà xưởng, nhà kính, liên quan đến sản xuất nông nghiệp”.
 • Bất động sản nông nghiệp sao vẫn mơ hồ?

  2019-05-31 21:28:43
  Trên thực tế đang có ngày càng nhiều các “ông lớn” đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cũng như nhiều doanh nghiệp lấy đất nông nghiệp làm dự án và hình thành cụm từ khá phổ biến "bất động sản nông nghiệp". Tuy nhiên, đến nay khái niệm về “bất động sản nông nghiệp” vẫn khá mơ hồ và bản thân cơ quan quản lý cũng chưa thể đưa ra khái niệm cụ thể nào cho cụm từ này.
 • Ngày càng nhiều 'đại gia' bất động sản bắt tay vào làm nông nghiệp

  2019-06-10 21:30:26
  Từ đầu năm 2014, nhiều doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực như bất động sản, tài chính - ngân hàng đã công bố chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần thận trọng vì đây là ngành có chu kì đầu tư dài, tỉ trọng sinh lợi thấp và mức độ rủi ro cao.
 • Để thị trường bất động sản nông nghiệp Việt Nam phát triển bền...

  2020-03-26 14:35:52
  Thị trường bất động sản nông nghiệp ở Việt Nam có thời gian phát triển còn ngắn, thể chế chưa hoàn thiện, các yếu tố cấu thành thị trường còn thiếu… Tuy nhiên, cùng với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao của Đảng, Nhà nước, thị trường bất động sản nông nghiệp cũng cần được chính thức hóa và phát triển.