Thứ hai, 06/12/2021, 12:44

Tags

: cong-ty-co-phan-dich-vu-cap-treo-ba-na
  • Kết quả kinh doanh tích cực của Cáp treo Bà Nà trong nửa đầu 2019

    2019-10-31 14:52:35
    Báo cáo công bố thông tin định kỳ được Công ty cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (viết tắt: Cáp treo Bà Nà; Mã chứng khoán: BNC) gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiết lộ, trong nửa đầu 2019 (từ 01/01 đến 30/06/2019), doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 1.321,3 tỷ đồng.