Thứ bảy, 29/01/2022, 21:33

Tags

: cong-ty-hoang-ky
  • Vĩnh Lộc - Thanh Hóa: Bụi trắng trời từ dự án tận thu khoáng sản gây...

    2021-10-06 08:47:17
    DNTH: Đã nhiều lần người dân sinh sống tại xã Vĩnh Hòa phản ánh, kiến nghị về việc tận thu khoáng sản, hoàn trả mặt bằng từ điểm mỏ đã hết hạn khai thác tới UBND xã để phản đối nhưng không được giải quyết, đỉnh điểm của sự việc là hành động lập rào chắn để ngăn xe chạy gây ô nhiễm môi trường.