Thứ bảy, 29/01/2022, 20:22

Tags

: ctcp-nong-nghiep-truong-hai
  • Sếp Thaco làm CEO HAGL Agrico

    2021-03-19 11:42:56
    Ông Trần Bảo Sơn - Phó Tổng giám đốc Thaco - vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HAGL Agrico (Mã CK: HNG).