Thứ hai, 23/05/2022, 16:36

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: dieu-kien
  • Nguồn nhân lực số, điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp hội nhập...

    2021-11-26 08:39:42
    DNTH: Đại dịch Covid - 19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, hội nhập và lệ thuộc lẫn nhau cũng trở nên sâu sắc hơn. Với các doanh nghiệp nếu không muốn bỏ lại phía sau phải nhanh chóng thích ứng. Để hội nhập, chuyển đổi số thành công thì phát triển nguồn nhân lực nhằm đón đầu xu thế mang tính quyết định.