Thứ năm, 02/12/2021, 10:12

Tags

: dieu-kien-kinh-doanh
 • Bộ Công Thương sẽ đề xuất cắt giảm thêm hơn 200 điều kiện kinh...

  2018-10-21 14:29:51
  Bộ Công Thương sẽ tiếp tục trình Chính phủ 1 nghị định nữa để tiếp tục cắt, giảm, đơn giản hoá 202 điều kiện kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau.
 • Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh

  2018-10-22 10:24:33
  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ để ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo đến 31/12/2018 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 65% điều kiện kinh doanh và 61% thủ tục hành chính.
 • Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh

  2018-10-25 08:44:37
  Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, qua đó hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.
 • Nghị định mới về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

  2018-10-29 14:32:17
  Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Một trong những nội dung Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ là về điều kiện của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải.
 • Sửa đổi điều kiện kinh doanh 5 lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài...

  2018-11-09 09:14:20
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
 • Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

  2018-11-12 15:04:51
  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 • Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

  2020-02-22 16:31:48
  Bộ Khoa học Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế chính sách đột phá để thu hút các dự án công nghệ cao, tập trung ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn...