Thứ năm, 27/01/2022, 03:05

Tags

: che-phu-tho
  • Phát triển thương hiệu chè Phú Thọ

    2020-06-17 20:12:10
    Tỉnh Phú Thọ luôn xác định phát triển cây chè là một trong những chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm. Hiện nay, tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp phát triển cây chè theo hướng bền vững, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu “Chè Phú Thọ”, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm chè trên thị trường.