Thứ tư, 06/07/2022, 07:42

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: dai-doan-ket-toan-dan-toc
  • Đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, xây dựng khối...

    2019-12-27 16:01:59
    Chủ tịch Quốc hội đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.