Thứ bảy, 18/09/2021, 21:44

Tags

: dam-da-an-tinh
  • Ghé thăm xứ Nghệ đậm đà ân tình

    2019-04-04 08:16:07
    Vốn biết Nghệ An là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng, là nơi chôn nhau cắt rốn của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng chưa một lần tôi đặt chân đến đây.