Thứ năm, 11/08/2022, 03:43

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: doi-ngoai
 • Thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả 3 trụ cột...

  2021-12-14 08:51:36
  DNTH: Sáng 14/12 tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị...

  2021-12-14 22:17:41
  DNTH: Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 14/12. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.
 • Đối ngoại quốc phòng là một trọng tâm của ba trụ cột đối ngoại

  2021-12-15 09:06:10
  DNTH: Đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ trọng tâm, là một bộ phận quan trọng của ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, thực hiện quan điểm bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, củng cố lòng tin chiến lược với các đối tác để phát triển đất nước.
 • Tạo bước chuyển biến mới trong công tác ngoại giao, đóng góp xứng...

  2021-12-15 11:48:51
  DNTH: Đây là một trong tâm của hội nghị ngoại giao 31 khai mạc sáng 15/12 tại Hà Nội được Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội nghị.
 • Hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong...

  2022-01-05 14:00:46
  DNTH: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn của năm 2021, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị nói chung đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 
 • Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm...

  2022-01-09 20:56:11
  DNTH: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Theo đó, chủ đề điều hành năm 2022 là "đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".
 • Quy định mới về nghi lễ đối ngoại

  2022-02-20 09:46:17
  DNTH: Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 về nghi lễ đối ngoại. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2022; thay thế nội dung nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài (từ Chương 8 đến Chương 13) tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
 • Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực kể từ tháng 4/2022

  2022-04-01 21:55:14
  DNTH: Kể từ tháng 4 năm 2022, một số chính sách của Chính phủ như: quy định về nghi lễ đối ngoại; chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc sẽ có hiệu lực.