Thứ bảy, 29/01/2022, 21:03

Tags

: gia-va-luong
  • Dịch chuyển giá trị thông qua “Giá và Lượng” (phần 1)

    2019-12-14 09:39:36
    Gửi giá, gửi lượng là cụm từ thường được dân kinh doanh nhắc đến và sử dụng mỗi khi có cơ hội. Trạng thái để gửi giá là những hợp đồng lớn, có biên độ dao động về giá và lượng, đủ để hai bên chấp nhận thỏa thuận ăn chia trên phần chênh lệch giữa mua và bán.