Thứ năm, 27/01/2022, 02:59

Tags

: hoi-nhap-quoc-te
 • Phê chuẩn Hiệp định CPTPP thể hiện mạnh mẽ chủ trương hội nhập...

  2018-11-06 10:27:32
  Ngày 5/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
 • Hiệp định CPTPP: 469 đại biểu đồng ý phê chuẩn

  2018-11-13 08:44:21
  Đây là một quyết định chính trị quan trọng, khẳng định nước ta chủ động trong hội nhập quốc tế,
 • Để Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp

  2019-04-20 09:42:55
  Khởi nghiệp hiện đang là chủ đề được quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế sâu rộng hơn thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Hiệp định tự do thương mại (FTA) thế hệ mới…
 • Việt Nam tự tin tiến lên hội nhập quốc tế

  2019-04-23 20:25:42
  Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế, sáng 23/4. Thủ tướng nêu rõ, từ giai đoạn ban đầu hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu và tự tin tiến lên hội nhập quốc tế được cụ thể hóa trong Nghị quyết của Bộ Chính trị số 22 (4/2013) với nội hàm chủ động hội nhập toàn diện trên 3 trụ cột.
 • Thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững trong bối cảnh hội nhập...

  2020-04-13 17:32:43
  Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh về phát triển nông nghiệp. Kể từ khi Đổi mới, nhiều chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp được ban hành đã tạo động lực phát huy tiềm năng này, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước và hỗ trợ đắc lực cho cải thiện phúc lợi cư dân nông thôn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời gian tới cần ưu tiên xem xét một số giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững.
 • Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và...

  2020-09-13 16:33:27
  Để làm sáng rõ hơn những mối quan hệ lớn phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới ở nước ta như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập và nhấn mạnh trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", TCTG đăng tải bài viết của PGS. TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương xoay quanh việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
 • Về hội nhập quốc tế và tham gia tiến trình toàn cầu hóa của Việt Nam

  2021-03-10 15:31:14
  Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai tích cực trong bối cảnh mới của thế giới có nhiều biến động.
 • Hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên số” và một số vấn đề đặt...

  2021-06-09 14:49:21
  DNTH: Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên số” với đặc điểm, tính chất và sự tác động sâu rộng chưa từng có. Các quốc gia trong quan hệ quốc tế cũng đang điều chỉnh chính sách, chiến lược cho phù hợp với những chuyển động, tác động của kỷ nguyên số, trong đó có những nội dung về hội nhập quốc tế. Đối với Việt Nam, việc tranh thủ các cơ hội từ kỷ nguyên số cho hội nhập quốc tế sẽ góp phần thực hiện chủ trương tích cực, chủ động, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu cơ hội, thách thức, những vấn đề đặt ra của hội nhập quốc tế kỷ nguyên số trên thế giới, qua đó đề xuất chính sách tham chiếu cho Việt Nam là rất cần thiết.
 • Khẳng định vị thế của Việt Nam trên đại lộ hội nhập quốc tế

  2021-09-20 17:07:50
  DNTH: Tại thời điểm đầu những năm 90 của thế kỷ XX, hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế của thời đại, diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện với sự xuất hiện của nhiều khối kinh tế, mậu dịch.