Thứ bảy, 29/01/2022, 21:04

Tags

: huyen-quoc-oai-ubnd-huyen-quoc-oai-vung-xanh-quoc-oai-cac-phuong-an-bao-ve-vung-xanh-huyen-quoc-oai-huyen-quoc-oai-lam-tot-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-huy
  • Huyện Quốc Oai kiểm soát tốt dịch bệnh, quyết tâm giữ vững thành...

    2021-09-10 14:02:55
    DNTH: Trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ 4, huyện Quốc Oai là một trong những huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều ca lây nhiễm từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao của cán bộ và Nhân dân trong toàn huyện đã nhanh chóng khống chế được dịch bệnh đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.