Thứ bảy, 23/10/2021, 02:20

Tags

: tiem-vac-xin-tao-mien-dich-cong-dong
  • Tiêm vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng - giải pháp hàng đầu cho sức...

    2021-07-29 10:48:09
    DNTH: Để có được cuộc sống bình yên, giải pháp duy nhất hiện nay là tiêm vác xin, lập hàng rào bảo vệ trước nguy cơ tấn công của vi rút, tạo miễn dịch cộng đồng, chung tay cùng Chính phủ, đối phó với dịch bệnh. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân với chính bản thân mình, với gia đình và toàn xã hội.