Thứ bảy, 29/01/2022, 19:31

Tags

: tien-gui-cua-to-chuc-kinh-te
  • 'Èo uột' tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng

    2021-10-15 14:33:17
    DNTH: Tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng gần như không tăng trong tháng 7 và tháng 8, trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức rất thấp và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19.