Thứ ba, 16/08/2022, 01:26

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: van-ban-dieu-hanh
  • Một số văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng...

    2022-04-01 22:02:24
    DNTH: Chương trình phòng, chống dịch Covid - 19; đôn đốc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH); chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; ban hành các bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025... là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 3/2022.
  • Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng...

    2022-04-30 16:04:49
    DNTH: Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid - 19 cho trẻ em, xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4; Chính phủ ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài... là những chỉ đạo nổi bật trong tháng 4/2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ.