Thứ bảy, 29/01/2022, 19:26

Tags

: xu-ly-rui-ro-thue
  • Xử lý rủi ro thuế và kiểm toán thời 4.0

    2019-06-06 10:07:56
    Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được tiếp tục thảo luận và dự kiến thông qua trong năm 2019. Để giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các thay đổi trong chính sách thuế, phóng viên Báo Đầu tư đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Khánh Lâm, Phó tổng giám đốc Dịch vụ thuế và tư vấn tại RSM Việt Nam.