Thứ tư, 01/12/2021, 05:17

Tags

: dai-hoc-ha-long
  • 'Thời VietinBank' và 'Thời chủ tịch Tỉnh'

    2020-05-22 14:52:54
    Dư luận đang ầm ĩ về câu chuyện công nhận ông Nguyễn Văn Thắng vào vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Sở dĩ có sự ầm ĩ ấy, là do ông Nguyễn Văn Thắng đang đương nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh.