Thứ hai, 28/11/2022, 12:41

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: ha-thai
  • CÔNG TY HÀ THÁI SAU 2 NĂM CỔ PHẦN HOÁ

    2019-03-04 11:44:22
    DN&TH; Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 không xuất hiện số liệu doanh thu từ tiền cho thuê mặt bằng; hành lang an toàn đường sắt trở thành tài sản góp vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty Hà Thái, với các đơn vị bên ngoài. Cho thấy những dấu hiệu không minh bạch về tài chính
  • Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam: Đất công thất thủ giữa lòng Hà...

    2019-04-12 21:28:28
    DN&TH: Kết luận thanh tra số 1517/KL-STNMT-TTr, của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, yêu cầu trong thời hạn 03 tháng, Công ty Hà Thái phải chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật; cũng gần 02 năm không thu tiền cho thuê đất, nhưng ghi nhận của Phóng viên tại thời điểm này, các đơn vị vẫn hoạt động bình thường