Thứ tư, 20/10/2021, 13:58

Tags

: shinhan-bank-viet-nam
  • Khách hàng bị “bốc hơi” 45 triệu trên thẻ Shinhan Bank

    2019-04-26 14:43:43
    Một khách hàng bị trừ tổng cộng 44,6 triệu đồng trên tài khoản thẻ tín dụng của Shinhan Bank Việt Nam. Ngân hàng phản hồi rằng thời gian tra soát giao dịch là 6 tháng và yêu cầu chủ thẻ trả 5% phí số dư tối thiểu nếu không muốn bị “ghi sổ” nợ xấu.