Thứ bảy, 29/01/2022, 20:25

Tags

: tai-chinh-so
  • Tài chính số: Cần chính sách và giải pháp phù hợp

    2021-10-16 11:00:51
    DNTH: Hệ sinh thái tài chính số đang phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn đầu với sự “bùng nổ” của phân khúc dịch vụ thanh toán số, các mảng dịch vụ khác vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, cần có hành lang pháp lý và các giải pháp thích hợp để thúc đẩy phát triển trong xu thế kinh tế số, xã hội số.