Thứ bảy, 18/09/2021, 21:17

Tags

: thu-tuong-phat-dong-tet-trong-cay
  • Tết trồng cây: Tập đoàn TH cam kết tặng 21.000 cây giống/năm cho tỉnh...

    2019-02-24 18:08:25
    Không chỉ phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà Tập đoàn TH còn hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương khi cam kết mỗi năm sẽ tặng 1.000 cây giống có giá trị kinh tế cho mỗi huyện, thị, tương ứng 21.000 cây giống cho toàn tỉnh Nghệ An.