Chủ nhật, 26/09/2021, 05:49

Nông thôn Việt

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025

DNTH: Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năng động, hiệu quả góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân. Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã.
z2633305013924_82e6d6535416f52fc17cccf0fa39bc15
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cả nước có khoảng 134 nghìn tổ hợp tác với 1,8 triệu thành viên, 35 nghìn hợp tác xã với 7,1 triệu thành viên, 210 liên hiệp hợp tác xã với 1.100 hợp tác xã thành viên.

Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 60% tổng số hợp tác xã. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24%.

Xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để phấn đấu đến năm 2025 cả nước có trên 3.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với nông sản.

Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 35% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Xử lý dứt điểm tình trạng các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng

Theo định hướng, kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển với nhiều hình thức đa dạng, trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị; tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác; khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với hợp tác xã; tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp gắn liền với các sản phẩm ngành nghề nông thôn và sản phẩm chủ lực quốc gia, của tỉnh và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, củng cố và mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của các hợp tác xã hiện có. Phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với các chương trình khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển ngành nghề, xóa đói, giảm nghèo ở từng địa phương; xây dựng các hợp tác xã dịch vụ công nghiệp ở các làng nghề gắn với du lịch cộng đồng, tại các cụm công nghiệp, tạo tiền đề cho việc hình thành, phát triển các làng nghề mới, hỗ trợ các hợp tác xã hiện đại hóa trang thiết bị, đổi mới công nghệ và sản phẩm, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.

Nghiên cứu từng bước xây dựng một số liên hiệp hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở những vùng có nhiều làng nghề, cụm công nghiệp.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, mở rộng quy mô và phát triển các hợp tác xã dịch vụ vận tải, du lịch kết hợp với mua sắm theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu thị trường. Xây dựng loại hình hợp tác xã thương mại trở thành cầu nối cung ứng hàng hóa, dịch vụ của hợp tác xã và thành viên với hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối; phát triển hợp tác xã theo hướng kinh doanh tổng hợp (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)…

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, tính đến tháng 6/2020, cả nước có 25.282 HTX, tăng 2.002 HTX so với cùng kỳ năm 2019; trong đó 16.012 HTX nông nghiệp, 8.087 HTX phi nông nghiệp; 1.183 Quỹ Tín dụng nhân dân; 91 Liên hiệp HTX và 120.811 tổ hợp tác (THT), trong đó có 72.304 THT nông nghiệp (chiếm 59,8%), 48.501 THT phi nông nghiệp (chiếm 40,4%).

Tổng vốn điều lệ đạt trên 36,6 nghìn tỷ đồng, trung bình 1,434 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt trên 181,74 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 2% so với năm 2019); doanh thu bình quân đạt 1,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 185 triệu đồng/HTX, thu nhập thành viên, người lao động đạt trung bình 2,7 triệu đồng/người/tháng. Số HTX sản xuất, kinh doanh có hiệu quả đạt 58% tổng số HTX đang hoạt động. Các THT có vốn góp ước đạt 22 nghìn tỷ (trung bình 182 triệu đồng/ tổ hợp tác); doanh thu bình quân đạt 232 triệu đồng/ tổ hợp tác; thu nhập bình quân người lao động đạt 2,4 triều đồng/người/tháng.

Thúy Vũ/theo CTTCP

Cùng chuyên mục

Hòa Bình tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Hòa Bình tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp

DNTH: Tỉnh Hòa Bình cần tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ.
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tập trung xây dựng NTM thôn bản

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tập trung xây dựng NTM thôn bản

Trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM tổ chức ngày 4/10 tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng NTM là chương trình liên tục, phát triển bền vững, không chạy theo thành tích, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tập trung xây dựng NTM thôn bản.
Hội nông dân tỉnh Nghệ An hướng đến mục tiêu: Nông dân giàu có - nông thôn văn minh

Hội nông dân tỉnh Nghệ An hướng đến mục tiêu: Nông dân giàu có -...

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Phong trào được phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn và đã đạt được những kết quả quan trọng.
Người dân Tân Uyên 'đổi đời' nhờ sản xuất chuyên canh tập trung

Người dân Tân Uyên 'đổi đời' nhờ sản xuất chuyên canh tập trung

Nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung tại huyện Tân Uyên (Lai Châu) được hình thành đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.
Lạng Giang chính thức đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Lạng Giang chính thức đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Tối 10/1, huyện Lạng Giang tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
9 năm xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành lượng công việc khổng lồ

9 năm xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành lượng công việc khổng lồ

Sáng nay 5/10, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội thảo “Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2019 và định hướng xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2030”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị.
Hà Tĩnh: Xã Sơn Bằng (Hương Sơn)-Mảnh đất “thăng hoa” của sự học.

Hà Tĩnh: Xã Sơn Bằng (Hương Sơn)-Mảnh đất “thăng hoa” của sự học.

DNTH: Xã Sơn Bằng (Hương Sơn-Hà Tĩnh) là một vùng quê có truyền thống văn hóa, hiếu học từ bao đời nay. Truyền thống đó ngày càng được thế hệ tiếp theo kế thừa và phát huy trong thời đại mới. Có được sự tiếp nối đó phải nói đến vai trò khuyến học của chính những con người ở mảnh đất văn vật này.