Thứ hai, 20/03/2023, 19:38

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Làm theo lời Bác

Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa:

Các tổ chức Đảng luôn phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ

DNTH: Sáng ngày 14/3, tại trụ sở Quận ủy Đống Đa đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa. Cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng quận ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II 

Theo báo cáo, trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp quận Đống Đa chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài khu vực Nhà nước, đa dạng về các loại hình như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các hợp tác xã, bệnh viện, trường học, viện - cơ quan nghiên cứu, hội, hiệp hội, tạp chí. Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gồm có 13 đồng chí, Ban Thường vụ có 3 đồng chí (Bí thư Đảng ủy Khối, 1 Phó Bí thư Đảng ủy Khối). 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối cho biết, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối luôn phát huy tối đa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các đồng chí đảng viên là chủ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và đảng viên trong doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm, tính Đảng cao, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần chăm lo cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty. Điều hành doanh nghiệp đạt doanh thu năm sau cao hơn năm trước, mở rộng ký kết nhiều dự án, giao lưu hợp tác kinh doanh, tạo được niềm tin và khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp tiêu biểu như: Tạp chí Nhà Đầu Tư; Tạp chí Doanh nghiệp và Thương Hiệu nông thôn, Tạp chí Hướng nghiệp Hòa Nhập; Tạp chí Nghề Nghiệp và Cuộc sống; Tạp chí Công nghiệp Môi trường; Hiệp Hội Đầu tư Nước ngoài; Viện Công nghệ; Công ty cổ phần xây dựng và phát triển kinh doanh; Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội; trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel; Công ty TNHH Luật Đào Ngọc Lý...

IMG_2380
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng của Quận, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của quận ủy, chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, chương trình hành động, chương trình toàn khóa của Đảng ủy, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy luôn quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền đến người lao động chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế hoạt động của chi bộ, doanh nghiệp.

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đến Chi ủy Chi bộ chấp hành nghiêm nhiệm vụ được phân công, đảm bảo giữ mối quan hệ, công tác chặt chẽ hai chiều, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Chi bộ, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị ngay từ Chi bộ. Thu hút được sự quan tâm ủng hộ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với Chi bộ và Đảng ủy. Quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, phát triển đảng viên mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được tại báo cáo cho biết vẫn còn những khó khăn, hạn chế: do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình phát triển kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của dịch Covid-19 rất nặng nề đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, có doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn, có doanh nghiệp gặp khó khăn về máy móc thiết bị hiện đại, có doanh nghiệp không ký kết hợp đồng kinh tế do đó không tuyển dụng thêm lao động; nhiều doanh nghiệp không có nguồn phát triển Đảng; một số Chi bộ phải giải thể. Một số Bí thư các Chi bộ không phải là chủ doanh nghiệp cũng phần nào khó khăn khi thực hiện chủ trương đường lối của Chi bộ, phải phụ thuộc vào các lãnh đạo doanh nghiệp.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ, báo cáo cho biết, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn phù hợp với thời kỳ đổi mới. Tiếp tục quan tâm tới hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp… tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với chương tình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng… tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 09–QĐ/TU ngày 24/10/2022 của Thành ủy Hà Nội “Quy định  một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội”...

Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01

Báo cáo cho biết, sau 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, coi đây là công việc thường xuyên, liên tục của Đảng bộ, Chi bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp được nâng lên. Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương được thực hiện tốt hơn; chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng, đạo đức của Bác cho thế hệ trẻ được quan tâm, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Vẫn còn một số Chi bộ, lãnh đạo doanh nghiệp và một số đảng viên nhận thức còn chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chưa chủ động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện. Việc triển khai học tập các chuyên đề hằng năm ở một số Chi bộ còn chung chung, nội dung đăng ký chưa sát với nhiệm vụ được giao.

Do đại dịch Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của các doanh nghiệp, điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đó có việc thực hiện Kết luận.

Bên cạnh đó, còn một số Chi bộ thiếu chủ động, chưa linh hoạt, sáng tạo; vai trò của một số cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu còn chưa rõ nét. Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên còn chung chung.

Về việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới: các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện kết luận. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận… gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, nề nếp ở Chi bộ, Đảng bộ và đoàn thể… tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên… chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động; phản ánh dư luận xã hội và có biện pháp giải quyết kịp thời.

IMG_2393
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu bế mạc hội nghị và thay mặt Đảng ủy Khối gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Quận ủy Đống Đa, sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể quận, Ban Lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trong khối, các đồng chí cấp ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong khối đã đồng hành và đóng góp vào những kết quả nổi bật của Đảng ủy Khối trong thời gian qua.

Cũng tại hội nghị, các cá nhân và tập thể đã được Đảng bộ Khối khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Công tác Xây dựng Đảng nửa nhiệm kỳ và sơ kết 2 năm.

khen thưởng tập thể
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc.
khen thưởng cá nhân
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối trao giấy khen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Quang Phú

Cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ II

Phát động cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và...

Sáng nay 16/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại trang trọng tổ chức lễ phát động cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ II, năm học 2018- 2019.
CSGT số 6 (TP.Hà Nội) trả lại số tiền gần 50 triệu đồng cho người đánh rơi

CSGT số 6 (TP.Hà Nội) trả lại số tiền gần 50 triệu đồng cho người...

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Thượng úy Nguyễn Đức Linh - Đội CSGT số 6 (TP. Hà Nội) có nhặt được chiếc túi xách bằng vải, trong đó có số tiền lớn và nhiều giấy tờ tùy thân.
Người cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trang trại

Người cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trang trại

DNTH: Sau khi trở về từ quân ngũ, cựu chiến binh Đặng Văn Chiến ở thôn Lương Xá (xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội), luôn phát huy phẩm chất của người lính cụ Hồ, mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu cho gia đình. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ cùng đồng đội kinh nghiệm trong sản xuất, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
Hai Nhà lãnh đạo ở hai bước ngoạt của lịch sử Việt Nam: Đã đánh đuổi giặc ngoại xâm và thề sẽ đánh bại "giặc nội xâm"

Hai Nhà lãnh đạo ở hai bước ngoạt của lịch sử Việt Nam: Đã đánh...

"Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi,... việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi"- Hồ Chí Minh.
Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

Phòng chống tham nhũng 2018: Nhân lên niềm tin, động lực phát triển

Kỷ luật Đảng luôn nghiêm minh và công bằng với tất cả đảng viên, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, nếu có vi phạm đều bị xử lý, không ngoại trừ một ai, từ trên xuống dưới, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tuy nhiên, kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, cũng như các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học và làm theo gương Bác

Nhìn lại những cuộc giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” những năm qua, có thể khẳng định, câu chuyện về các điển hình là những minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua các hoạt động này, các cá nhân điển hình có dịp được giao lưu với nhau, mang lại hiệu ứng xã hội rất lớn và có sức lan tỏa rộng khắp.
‘Đi qua giông bão’ – Chương trình ‘thần tốc’ vì đồng bào miền Trung

‘Đi qua giông bão’ – Chương trình ‘thần tốc’ vì đồng bào miền...

Khi những cơn bão liên tiếp ập xuống chưa “buông tha” miền Trung, khi hàng ngàn bàn tay giơ lên cầu cứu giữa biển nước của đồng bào miền Trung, không thể chờ đợi thêm được nữa, cũng là lúc ê kip live concert “Đi qua giông bão” chạy đua với thời gian để chương trình kịp lên sóng trực tiếp vào ngày 31/10/2020 tại Nhà hát Lớn.
Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

Nhận xét về đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Lê Khả Phiêu khẳng định: Đó là con người đáng quý, sống trọn vẹn, một lão thành cách mạng, một gương sáng của cách mạng Việt Nam.