Thứ bảy, 04/02/2023, 12:13

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Quốc Hội

Công bố các Quyết định của UBTVQH về tổ chức bộ máy, nhân sự Văn phòng Quốc hội

DNTH: Sáng ngày 30/8, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự theo Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm cầu thành phố Hà Nội đến 2 điểm cầu là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự theo Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Nguyễn Mạnh Hùng; Phạm Thái Hà; và Thường trực Đảng ủy cơ quan; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan, các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 622/QĐ-VPQH của Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, với 3 chương, 32 điều. Trong đó, Chương I quy định về Phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ, cục, đơn vị; nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị; Chương II quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 27 cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội; Chương III quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Các đại biểu nghe công bố các Quyết định.

Bên cạnh đó, hội nghị đã nghe công bố về Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư ký; Cục Quản trị II, Cục quản trị III. Nghe quyết định đổi tên Cục Quản trị thành Cục Quản trị I; Vụ Lễ tân thành Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; Trung tâm tin học thành Vụ Tin học; quyết định chuyển Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội trực thuộc Cục Quản trị I; chuyển Nhà khách Quốc hội tại thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Cục Quản trị II; Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng từ Cục Quản trị (nay là Cục Quản trị I) về trực thuộc Cục Quản trị II.

Ngoài ra, tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Quyết định về công tác cán bộ của 3 đơn vị mới là Vụ Thư ký, Cục Quản trị II và Cục Quản trị III (7 quyết định). Theo đó, điều động và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký; điều động và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản trị II; điều động và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên Nguyễn Văn Định giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản trị III…

Bên cạnh đó, hội nghị còn công bố một số Quyết định về nhân sự khác (14 Quyết định). Theo đó, Quyết định chuyển đổi chức vụ của Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo thành Cục trưởng Cục Quản trị I; Quyết định chuyển đổi chức vụ của Phó Cục trưởng Cục Quản trị Đỗ Minh Tâm và Bùi Trung Kiên thành Phó Cục trưởng Cục Quản trị I. Quyết định chuyển đổi chức vụ của Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Nguyễn Đại Vũ và Phạm Lê Hằng thành Phó Vụ trưởng Vụ Tin học. Quyết định chuyển đổi chức vụ của Vụ trưởng Vụ Lễ tân Đỗ Hoàng Việt thành Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế; Quyết định chuyển đổi chức vụ của Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân Đào Duy Trung và Nguyễn Thị Hoài Thu thành Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế…

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, trên cơ sở ý kiến kết luận của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội. Trên cơ sở đó, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức sắp xếp lại bộ máy, nhân sự và giảm được 1 đầu mối trực thuộc Văn phòng Quốc hội so với trước đây, giảm được 34 đơn vị cấp phòng.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tập thể lãnh đạo các đơn vị cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội phải làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH ngày 12/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sớm, ổn định tổ chức nội bộ bộ máy, nhân sự để thực hiện tốt, hiệu quả các cái nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống và đổi mới mạnh mẽ cả về công tác tham mưu, công tác phục vụ để xây dựng Văn phòng Quốc hội trở thành cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập các phương thức làm việc trên môi trường mạng, sớm xây dựng, kiện toàn Quốc hội điện tử đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với xu thế hiện nay; tiếp tục chú trọng nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo về các cơ chế đặc thù để thu hút người tâm huyết, có năng lực, trình độ chuyên môn sâu để làm việc trong bộ máy. Cùng với đó, làm tốt công tác thi đua gắn với khen thưởng kịp thời để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự tâm huyết, cống hiến cho công việc; tiếp tục tăng cường phối hợp để tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả, chu đáo các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội cũng như của các lãnh đạo Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị tập thể lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc không chủ quan, thỏa mãn; mà cần tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng đặt ra nặng nề trong giai đoạn mới. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường yêu cầu các Vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để Văn phòng Quốc hội luôn xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trong thời gian vừa qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn trong thời gian tới, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm đã đạt được; vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ghi nhận những kết quả, thành tích của các cơ quan, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong rằng, với Nghị quyết mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định mới của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các vụ, đơn vị trong cơ quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, phương châm công tác để làm tốt hơn nữa đặc thù nhiệm vụ của mình trong bối cảnh mới.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, Cục trưởng Cục Quản trị II Phạm Thị Hải Yến cám ơn Thường trực Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã dành sự quan tâm, tin tưởng và phân công giữ chức vụ mới; khẳng định, sẽ cố gắng, nỗ lực tiếp cận, nắm bắt công tác chuyên môn và mô hình mới để góp phần vào sự phát triển chung mà Lãnh đạo Quốc hội đã tin tưởng giao phó. Trên cương vị công tác mới, Cục trưởng Cục Quản trị II mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của các Vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội trong công tác nghiên cứu, tham mưu, bảo đảm phục vụ các hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản lên tặng hoa và trao Quyết định tại hội nghị.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn trong thời gian tới, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm đã đạt được; vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

 

Theo Quochoi.vn

Cùng chuyên mục

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký nghị quyết số 04/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động chất vấn được cử tri đánh giá cao

Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động chất vấn được cử tri đánh giá cao

Sau 28 ngày làm việc, kỳ thứ 8, Quốc hội khóa XIV thảo luận đưa ra hướng giải quyết những quyết sách lớn từ lĩnh vực lập pháp, giám sát đến các vấn đề quan trọng của đất nước.
Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV

Sau hơn 20 ngày làm việc, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Kỳ họp thứ 9.
Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

DN&TH; Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á – Âu lần thứ 3 (MSEAP 3) được tổ chức tại thành phố Antalya và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 07 – 12/10/2018.
Quốc hội quyết định: 'Cấm tiệt' rượu, bia khi lái xe

Quốc hội quyết định: 'Cấm tiệt' rượu, bia khi lái xe

Sau nhiều giằng co, thêm vào - bỏ ra các điều khoản, dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu, bia đã được Quốc hội thông qua sáng nay 14/6, trong đó quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi uống rượu, bia.
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Maroc, Pháp; thăm làm việc với EP và dự IPU-140

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Maroc, Pháp; thăm...

Sáng 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp; thăm làm việc với Nghị viện châu Âu và tham dự IPU-140 tại Qatar.
Vì sao ĐBQH không đồng ý nghỉ Lễ vào ngày Thương binh - Liệt sĩ?

Vì sao ĐBQH không đồng ý nghỉ Lễ vào ngày Thương binh - Liệt sĩ?

Chiều 29/5, thảo luận ở tổ của Quốc hội về dự thảo Bộ luật lao động, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm cần có thêm ngày nghỉ lễ nữa, nhưng không nên chọn vào ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).
Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử

Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử

DNTH: Sáng 12/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.