Thứ năm, 08/12/2022, 00:11

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Nông thôn Việt Khoa học-Công nghệ

Hai đơn vị được ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước chất lượng phân bón và thuốc BVTV nhập khẩu 

DNTH: Ngày 20/7, Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1941QĐ-BVTV-KH và Quyết Định số 1942/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nhập khẩu cho hai đơn vị tại thành phố  Đà Nẵng.

Cụ thể, Cục BVTV ủy quyền cho Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert có trụ sở tại 21 - 22 B16, khu dân cư Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu với các yêu cầu: Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert phải thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định:

- Kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 (Nghị định 84/2019/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Các phương pháp thử áp dụng để kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải được Cục BVTV chỉ định;

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng Nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. 

Quyết định số: 1942QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.
Quyết định số 1942QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert phải thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

Hồ sơ, trình tự kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP, hồ sơ có chỉ tiêu chất lượng chưa được chỉ định cho các phòng thử nghiệm trong nước quy định tại mục c, khoản 2 và hồ sơ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu quy định tại khoản 3 Điều này; bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 3 tháng kể từ ngày lấy mẫu. 

Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng phân bón; chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục BVTV. Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục BVTV về tình hình và kết quả kiểm tra Nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 hàng tháng (số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng); báo cáo ngay bằng văn bản về Cục BVTV đối với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc có nghi ngờ về mặt chất lượng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi hoặc có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra Nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải báo cáo về Cục BVTV bằng văn bản để được hướng dẫn xử lý.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, Cục BVTV ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming (Viện Deming) có trụ sở tại 21 - 22 B16, khu dân cư Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu. Viện Deming chỉ được thực hiện kiểm tra Nhà nước các loại thuốc BVTV có hoạt chất thuộc phạm vi chỉ định của Cục BVTV đối với phòng thử nghiệm của Viện Deming và các loại thuốc chỉ kiểm tra hồ sơ, hiện trạng lô hàng theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TTBNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc BVTV (Thông tư 21/2015/TTBNNPTNT).

 

Quyết định số: 1941QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu.
Quyết định số 1941QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming phải thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu.

Theo đó, Viện Năng suất Chất lượng Deming phải thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu theo các quy định như: kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu theo quy định tại Điều 43 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT; các phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu phải được Cục BVTV chỉ định; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước thuốc bảo vệ thực vật theo đúng thời gian quy định; hồ sơ, trình tự thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc BVTV theo quy định tại Điều 44 của Thông tư 21/2015/TT-BNNPTN.

Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng đối với thuốc BVTV nhập khẩu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng thuốc BVTV; chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục BVTV.

Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục BVTV tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 hàng tháng (số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng); báo cáo ngay bằng văn bản về Cục BVTV đối với các trường hợp lỗ hàng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện nhập khẩu hoặc trong trường hợp có nghi ngờ về mặt chất lượng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu hoặc có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu phải báo cáo về Cục BVTV để kịp thời xử lý.

Thời hạn ủy quyền của Cục BVTV đối với hai đơn vị trên là 1 năm (từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 20/7/2023)./.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

DNTH: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”.
Chuyển đổi vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Chuyển đổi vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

DNTH: Năm 2022 là năm đầu tiên “Ngày Chuyển đổi số quốc gia” được thực hiện và được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức với chủ đề: “chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Nhằm góp phần hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, kênh “Cùng bạn đọc sách” đã xây dựng nhiều video giới thiệu một số văn bản của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia cùng một số cuốn sách, bài viết về chuyển đổi số.
Ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng hoá trên nền tảng công nghệ bằng xe máy điện AhaFast

Ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng hoá trên nền tảng công nghệ bằng xe...

DNTH: Ngày 15/9/2022, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức thời Ahamove đã chính thức ra mắt AhaFast - dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên nền tảng công nghệ bằng xe máy điện đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện đã đánh dấu bước tiến quan trọng của VinFast và Ahamove trong nỗ lực khuyến khích cộng đồng sử dụng dịch vụ “xanh”, năng lượng sạch, bắt kịp xu hướng di chuyển điện hoá của thế giới.
Xiaomi chính thức giới thiệu Xiaomi Pad 5 và các sản phẩm AIoT trên toàn cầu

Xiaomi chính thức giới thiệu Xiaomi Pad 5 và các sản phẩm AIoT trên toàn...

DNTH: Mới đây, tại buổi giới thiệu sản phẩm mới trên toàn cầu, Xiaomi đã chính thức ra mắt máy tính bảng mới Xiaomi Pad 5 và hàng loạt sản phẩm AIoT nổi bật khác, nhằm mở rộng dải sản phẩm nhà và thiết bị đeo tay thông minh của Xiaomi để sự kết nối của người dùng được diễn ra liên tục và liền mạch.
Cốc Cốc chính thức được công nhận là Nền tảng số phục vụ người dân và ra mắt Bộ giải pháp Chuyển đổi số nhân ngày 10/10

Cốc Cốc chính thức được công nhận là Nền tảng số phục vụ...

DNTH: Sáng 7/10, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ công nhận Nền tảng số phục vụ người dân cho Trình duyệt và Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Cũng trong buổi lễ, Cốc Cốc đã công bố về Bộ giải pháp Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy chính phủ số, xã hội số cho toàn dân, qua đó hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022

Vingroup khởi động Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022

DNTH: Ngày 15/4/2022, Vingroup công bố triển khai Chương trình Đào tạo Kỹ sư AI năm 2022, nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam. Trong quá trình đào tạo, học viên được nhận mức đãi ngộ cạnh tranh và có cơ hội tham gia những dự án công nghệ tầm cỡ quốc tế.
Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số

Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số, trong đó, lồng ghép các nội dung liên quan chính phủ điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số,...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Các nhà khoa học là tài sản quốc gia

Hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc.