Thứ năm, 11/08/2022, 22:39

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Đảng bộ Khối quận Đống Đa:

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

DNTH: Sáng nay 5/7, tại trụ sở Quận uỷ quận Đống Đa đã long trọng diễn ra hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ khối Doanh nghiệp quận Đống Đa chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị sơ kết còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Khối quận Đống Đa; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa.

c9837e276ddaae84f7cb
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối thông báo, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thử thách.

Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, là đơn vị được Ban Thường vụ Quận ủy ghi nhận và đánh giá là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021” nhận bằng khen thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội.

z3542861133299_177c2aab048376a582100673b780277d
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đọc báo cáo tại hội nghị.

Với những thắng lợi đó, tình hình kinh tế - xã hội của Quận và Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục chuyển biến tích cực, có nhiều điểm sáng. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của quận được kiểm soát đã góp phần củng cố niềm tin của tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm.

Bên cạnh đó, tình hình trong nước và thế giới vẫn còn có những diễn biến mới nhiều phức tạp; áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, nhất là giá xăng dầu, tăng cao. Tình hình xung đột ở Ukraine - Nga đã ảnh hưởng lớn tới tình hình trong nước cũng như việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận, của các doanh nghiệp, của Đảng bộ Khối.

Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19; bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố “kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển” cùng sự chủ động, quyết tâm cao, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Quận ủy, các kế hoạch công tác của quận, chương trình công tác năm 2022 và tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ và tập thể Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Thu được nhiều kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Văn Quang thông tin thêm.

Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối... phối hợp Trung tâm Chính trị quận mở 01 lớp học nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng ưu tú trong khối doanh nghiệp.

Những thành tựu đã được 

Trong 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid - 19, giá cả đầu vào nhiều mặt hàng tăng, nhưng các đơn vị trong Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm kiếm việc làm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Các đơn vị trong khối quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, người lao động, bảo đảm mọi gia đình đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ ở các cơ quan, đơn vị dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội như ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong dịch lễ Tết, tham gia xây dựng Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được Đảng ủy chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, hiệu quả, kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid - 19, với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, chú trọng tuyên truyền thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng internet, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối và người lao động.

Cùng với đó, Đảng bộ đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 26-HD/QU ngày 27/8/2021 về việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kế hoạch số 59 - KH/QU ngày 30/9/2021 về "Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII trong toàn Đảng bộ.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội tại các doanh nghiệp được triển khai nền nếp, hiệu quả, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, đẩy mạnh phòng, chống cháy nổ và chăm lo cho người lao động, các đối tượng chính sách...

z3542861133459_48f03348224274f7260ad5d3b3bb03e0
Đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ khối còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Việc tổ chức duy trì sinh hoạt đảng tại một số Chi bộ cần thực hiện tốt hơn; tập trung chú trọng vào công tác phát triển Đảng và thực hiện đúng theo các hướng dẫn đã có...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khóa khăn, thách thức, tuy nhiên vượt lên khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận - đồng chí Vũ Mạnh Chiến, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhấn mạnh.

Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022... đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người lao động. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện như sau:

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Đống Đa các chương trình công tác, Nghị quyết, Kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, đặc biệt chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện chủ đề công tác năm 2022 là năm “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy theo đúng quy định.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về công tác phòng, chống dịch Covid - 19; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Làm tốt công tác định hướng dư luận người lao động, nhất là những đơn vị tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước: tuyên truyền 75 ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2022; 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9...

- Thường trực Đảng bộ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện kế hoạch về công tác kiểm tra giám sát năm 2022.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 của các Chi bộ trực thuộc.

- Tiếp tục khảo sát thành lập các tổ chức Đảng ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn.

- Tổ chức trao Huy hiệu đảng đợt 2/9, 7/11/2022. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

- Các Chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo đúng quy định của Đảng. Các Chi bộ thực hiện việc ghi chép nội dung họp vào sổ Nghị quyết đã được cấp phát.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 58 về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Cấp ủy các Chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên; rà soát, làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức theo đúng quy định, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời cho đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác sang đơn vị mới.

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ.

- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trên, các Cấp ủy, Chi bộ trực thuộc cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

PV

Cùng chuyên mục

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

Chính phủ phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN

DNTH: Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA).
“Để Nhân dân có Tết an lành nhất sau một năm khó khăn nhất”

“Để Nhân dân có Tết an lành nhất sau một năm khó khăn nhất”

DNTH: Thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế ngành y, Thủ tướng bày tỏ trân trọng, cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh, mất mát của đội ngũ tuyến đầu này, đồng thời đề nghị triển khai các biện pháp “để Nhân dân có một cái Tết an lành nhất sau một năm khó khăn nhất”.
Hội nghị Trung ương 12: Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 12: Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội...

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều thành công, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đang đến gần, là đại hội của chuyển giao thế hệ, chính vì vậy chúng ta phải lựa chọn vào bộ máy lãnh đạo những cá nhân có bản lĩnh, liêm chính, được nhân dân thừa nhận. Đây cũng là một trong những vấn đề sẽ được Trung ương thảo luận cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 11/5.
Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương nâng cấp huyện thành thị xã Sa Pa

Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương nâng cấp huyện thành thị xã...

DN&TH; Sáng 6/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai, nghe tỉnh báo cáo về xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa.
Bắt tại chỗ 1 xe tải rơi phế thải

Bắt tại chỗ 1 xe tải rơi phế thải

DN&TH; Khoảng 20h45 ngày 3 - 4, nhận được tin báo trên đường Nguyễn Văn Cừ có một xe tải rơi đất đá trên đường tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung uý Nguyễn Việt Thắng, Hà Văn Dũng, Thượng uý Vũ Xuân Khánh, Thiếu uý Nguyễn Đình Quyền đã tổ chức đội hình truy bắt.
Ban Bí thư ra Chỉ thị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ban Bí thư ra Chỉ thị bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Mới đây, Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã được Ban Bí thư ban hành.
ASOSAI 14: Việt Nam thể hiện tầm nhìn chiến lược về hội nhập và hợp tác quốc tế

ASOSAI 14: Việt Nam thể hiện tầm nhìn chiến lược về hội nhập và...

Sáng ngày 17/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo về nội dung Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 – Đại hội ASOSAI 14.
Ứng phó với thiên tai phức tạp, dị thường năm 2022

Ứng phó với thiên tai phức tạp, dị thường năm 2022

DNTH: Hôm nay (25/4), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2022.