Thứ sáu, 07/10/2022, 07:38

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Kịp thời đánh giá, tăng cường tổ chức xây dựng Đảng ở 13 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc

DNTH: Chiều ngày 28/6 vừa qua tại Bắc Giang, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc. Các đại biểu đã kịp thời đánh giá và trao đổi việc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ đồng thời thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Là đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Bắc Giang đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, tốc độ phát triển nằm trong tốp đầu, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được quan tâm, đời sống Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã ban hành 41 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở gắn với bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố; tỉ lệ đảng viên là Tổ trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đạt 91,8%, tăng 14,3% so với năm 2021, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở.

Theo ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết: để thực hiện tốt khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm “then chốt của then chốt” trong công tác cán bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành các Nghị quyết, Kết luận về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tập trung vào đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

1
Ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vinh dự khi Bắc Giang được chọn là đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị.

Đến nay, Bắc Giang đã hoàn thành rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp (đã trình Trung ương phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý)... Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Tại hội nghị, theo báo cáo của Vụ Địa phương I, trong 6 tháng đầu năm 2022, ban tổ chức cấp uỷ của 13 tỉnh khu vực miền núi, trung du phía Bắc đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, tham mưu cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, địa phương mình; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào những kết quả đạt được của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành Kế hoạch để thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ đầu năm đến nay, hầu hết các địa phương trong khu vực đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các cơ quan Đảng; công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định. Trong đó các tỉnh Bắc Giang và Cao Bằng đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ ở tất cả các cấp, đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; triển khai các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học và cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, cả khu vực đã kết nạp được 4.923 đảng viên mới. Một số địa phương có số lượng đảng viên mới kết nạp cao như: Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai... bên cạnh đó các địa phương trong khu vực đã triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, như Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn…

Năm 2022 là năm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, bởi vậy ngay từ đầu năm nay, 13/13 ban tổ chức tỉnh ủy các địa phương trong khu vực đã tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong quý III năm 2022.

Mặc dù nhiều địa phương khu vực miền núi, điều kiện còn khó khăn, giao thông không thuận lợi, nhưng đây đều là các tỉnh có số lượng đảng viên đông, tỉ lệ đảng viên trên tổng dân số cao (7,4%). Đặc biệt nhiều tỉnh có tỉ lệ Bí thư là Trưởng thôn, tổ dân phố đạt trên 90%; tinh giản biên chế giảm bình quân hơn 12%. Đây là những kết quả tích cực cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mô hình hợp nhất tổ chức và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần Kết luận 34 của Bộ Chính trị của các tỉnh.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực tiếp tục tập trung bám sát 10 nhiệm vụ tại Kết luận số 06-KL/BTCTW, ngày 20/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương để tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.

Thực hiện tích cực, hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành và của cơ quan tổ chức cấp ủy địa phương. Trong đó phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong xây dựng và hoàn thiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII) “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Hoàn thành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

2
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh cần nhân rộng những cách làm hay trong tổ chức xây dựng Đảng.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, hội nghị là lần giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng theo khu vực thứ tư trong năm 2022, cũng là cơ hội quý để Ban Tổ chức Trung ương lắng nghe ý kiến của địa phương, đơn vị để rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

Sau Đại hội XIII của Đảng có nhiều chủ trương, quy định, hướng dẫn mới của Đảng được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn. Có nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm... đòi hỏi các địa phương, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chung sức, đồng lòng, nâng cao ý chí, quyết tâm để những quy định, hướng dẫn của Trung ương thực sự đi vào cuộc sống.

Từ nay đến cuối năm nhiệm vụ rất lớn và nặng nề với 18 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng được ban hành. Vì vậy, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực cần có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành. Trong đó, tập trung cao độ để triển khai các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII, nội dung về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt chú ý, nắm bắt những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tỉnh trong khu vực. Từ đó nghiên cứu, trao đổi, rút kinh nghiệm để chia sẻ, nhân rộng những cách làm hay đó, giúp nâng cao công tác tổ chức xây dựng Đảng ở mỗi địa phương./.

Đăng Hưng - Phạm Minh

Cùng chuyên mục

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Công điện của Thủ tướng: Khẩn trương ứng phó bão số 9

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1490/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 9.
Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Nhiều tờ báo của ASEAN và thế giới đưa tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.
Hàng loạt doanh nghiệp, địa phương vào tầm ngắm thanh tra xây dựng năm 2021

Hàng loạt doanh nghiệp, địa phương vào tầm ngắm thanh tra xây dựng năm...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1463 ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Xây dựng. Theo kế hoạch, Bộ sẽ thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.
Những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cần được đánh thức

Những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai cần được đánh thức

DNTH: Làm việc với tỉnh Gia Lai, Thủ tướng nhấn mạnh, Gia Lai của chúng ta có một lịch sử đáng tự hào, một tương lai đầy triển vọng và nhiều hứa hẹn. Với những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm đã tích lũy được suốt mấy chục năm xây dựng, trưởng thành, nhất là với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ từng bước vượt qua khó khăn, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên tất cả các mặt, xứng đáng là một trong những địa phương phát triển bền vững, toàn diện ở Tây Nguyên và cả nước.
Long trọng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Long trọng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Tối 10/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, TP. Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020).
ARMY GAMES 2021: Hải quân Việt Nam thắng lớn

ARMY GAMES 2021: Hải quân Việt Nam thắng lớn

DNTH: Ngày 29/8, tại Quân cảng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang Nga đã diễn ra Lễ bế mạc môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021, khép lại những ngày thi đấu sôi động, quyết liệt giữa các đội tuyển.
Tiếp tục nắng nóng, EVNNPC kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Tiếp tục nắng nóng, EVNNPC kêu gọi khách hàng sử dụng điện tiết...

Trước tình hình rủi ro thiên tai do nắng nóng, để đảm bảo mục tiêu cung cấp điện an toàn liên tục cho hơn 10 triệu khách hàng khu vực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn chủ động các giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành và các phương án để đảm bảo cung ứng điện cho nhân dân trên địa bàn quản lý.
Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại góp phần nâng cao hiệu quả...

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 2/10/2021 phê duyệt đề án “nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.