Thứ sáu, 12/08/2022, 07:54

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Văn bản mới

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao

DNTH: Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 330/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng lưu ý, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan: (i) Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và vệ sinh an toàn thực phẩm vào ngày 22/12/2021; (ii) Đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn các thành viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; (iii) Chuẩn bị nội dung, chương trình họp tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào đầu tháng 1/2022; (iv) Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất trong quý I/2022 (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá năng lực, công suất của cơ sở cai nghiện công lập để có phương án tiếp nhận người bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khẩn trương xây dựng và tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án “nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trong chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021), kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bộ Y tế tổ chức, bố trí nguồn nhân lực, đào tạo, tập huấn bảo đảm đủ người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ở các địa phương theo quy định tại Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 8/12/2021.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất quy định cụ thể về việc miễn giảm tiền thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cai nghiện ma túy (theo Khoản 8 Điều 3 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021) trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Thuế, Luật Đất đai, Luật Đầu tư.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan, bảo đảm kinh phí cho công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy./.

Nguyên Khánh

Cùng chuyên mục

Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại - mô hình Hải quan thông minh

Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại - mô hình Hải quan thông...

DNTH: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan...
Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

DNTH: Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. 
Quy định về phí, lệ phí ... trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quy định về phí, lệ phí ... trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các...

DNTH: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

DNTH: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục...

DNTH: Ngày 27/1/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã ký Quyết định số 18/QĐ - BCĐCTMTQG ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.
Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

Sửa đổi một số điều quy định chi tiết Luật luật sư

DN&TH; Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh

9 tiêu chí đánh giá phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc...

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.