Thứ ba, 29/11/2022, 08:03

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp phát triển đất nước

Phát biểu tại buổi “Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019", đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, luôn quan tâm đầu tư và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ trí thức, khoa học.

Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi “Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019" nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) .

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có 100 đại biểu là các nhà trí thức, khoa học đã đạt các giải thưởng khoa học, công nghệ trong nước, quốc tế, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Kovalevskaia; các nhà giáo, nhà khoa học hoạt động trong khối viện, trường có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng của tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức luôn đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sáng tạo, truyền bá trí thức và xây dựng nền văn hiến dân tộc. Chính vì thế, trí thức luôn được người đương thời cũng như hậu thế kính trọng, tôn vinh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo kể từ năm 1986 đến nay đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được bảo đảm; tiềm lực và quy mô nền kinh tế ngày một tăng lên; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Có được thành tựu to lớn ngày hôm nay là công sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học - những người đã không quản ngày đêm, khắc phục mọi khó khăn thử thách, luôn miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Khẳng định những năm qua, nhiều chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển đội ngũ trí thức đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, luôn quan tâm đầu tư và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ trí thức, khoa học. Nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức, đội ngũ cán bộ khoa học được Đảng và Nhà nước ban hành, thực thi đem lại hiệu quả tốt; góp phần thu hút, bố trí, sử dụng trí thức, trong đó có cả những trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài. Đội ngũ trí thức, khoa học Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã được quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, sự phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn có những hạn chế; vị trí và vai trò của đội ngũ trí thức chưa được phát huy đầy đủ; việc huy động tiềm năng của trí thức vào sự nghiệp phát triển đất nước vẫn còn thấp so với yêu cầu; vẫn còn một vài trí thức chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm và bổn phận trước Tổ quốc và dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh lại chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn trân trọng người tài và đội ngũ trí thức khoa học là tiềm năng vô giá của đất nước, đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đầu tư cho con người là đầu tư cho chất xám, cũng như chính sách đãi ngộ cho người tài là đầu tư chiến lược cho sự nghiệp thịnh vượng và phát triển đất nước.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho rằng, Việt Nam cần dựa vào nhân tố con người như một lợi thế cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng: “Chúng ta cần các nhà khoa học giỏi làm việc trong các viện nghiên cứu, trường đại học; cần các nhà công nghệ, kỹ sư giỏi làm việc trong các doanh nghiệp; cần các nhà quản lý giỏi điều hành các cơ quan, tổ chức khu vực công và tư. Nguồn vốn trí thức và các tài năng cần được nhân rộng trong mọi lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế  và xã hội”.

Theo đồng chí Chu Ngọc Anh, hiện thế giới đang chứng kiến các bước tiến như vũ bão của khoa học và công nghệ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Nhưng không phải công nghệ mà chính là nguồn lực con người với tư duy sáng tạo và tài năng sẽ quyết định sự thành bại của một quốc gia trong cuộc đua phát triển để mang lại sự thịnh vượng cho người dân và đất nước.

Tại buổi gặp, các trí thức, các nhà khoa học đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt chụp ảnh kỷ niệm.

Trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức Việt Nam tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học. Đây cũng là niềm tự hào của mỗi người dân, đất nước Việt Nam: “Các đại biểu trong buổi gặp mặt hôm nay chính là một phần hiền tài của đất nước". Nhấn mạnh chủ trương “Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”, nhưng trên tinh thần nhìn nhận cầu thị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thẳng thắn cho rằng, nhiều nơi, nhiều lúc trong chỉ đạo thực hiện chưa thực sự như vậy; trong quá trình thực hiện chưa được như mong muốn.

Khẳng định coi khoa học và công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định của sự phát triển của mỗi đất nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, với sự góp ý của các nhà trí thức, khoa học, Chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ tiếp thu để đưa “khâu đột phá trong khoa học và công nghệ” vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trong chỉ đạo điều hành cần theo tinh thần "nói đi đôi với làm" và kỷ cương, làm sao để khoa học và giáo dục là quốc sách hàng đầu, văn hóa là nền tảng tinh thần. “Không để sức ép về tăng trưởng kinh tế, những mục tiêu ngắn hạn trước mắt, các khó khăn chung của các nước đang phát triển lấn át mục tiêu dài hạn, những yếu tố có tính nền tảng. Điều này phải được thể hiện qua các cơ chế, chính sách. Bao trùm nhất là phải làm sao để các cơ chế, chính sách phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phải khơi dậy được sự sáng tạo của tất cả mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là đội ngũ trí thức và các nhà khoa học",  Phó Thủ tướng nêu rõ../.

Theo ĐCSVN

Cùng chuyên mục

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.
Gia Lai: Hơn 22 tỷ đồng sập “bẫy” lừa đảo công nghệ cao vì nhẹ dạ

Gia Lai: Hơn 22 tỷ đồng sập “bẫy” lừa đảo công nghệ cao vì nhẹ...

DNTH: Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Gia Lai đã ghi nhận hơn 30 trường hợp công dân đến trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng mạng điện tử, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản số tiền trên 22 tỷ đồng.
Đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 30 năm...

DNTH: Sáng 19/8, tại Miêu Nha (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố Quyết định của UBND Thành phố tổ chức lại Trung tâm.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

DNTH: Sáng ngày 20/2, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp bàn về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng.
Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến xe buýt trợ giá sử dụng nhiên liệu sạch

Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến xe buýt trợ giá sử dụng nhiên liệu sạch

UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận phương án mở mới 4 tuyến xe buýt trợ giá sử dụng nhiên liệu sạch là khí CNG.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Người chạy chức chạy quyền là...

"Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. "Chạy" là không dùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
Một số quận, huyện tại Hà Nội được mở lại cơ sở dịch vụ ăn uống mang về

Một số quận, huyện tại Hà Nội được mở lại cơ sở dịch vụ ăn...

DNTH: 19 quận, huyện tại Hà Nội từ 6/9 đến nay không phát sinh các ca nhiễm Covid ngoài cộng đồng được áp dụng mở lại một số cơ sở kinh doanh và cơ sở dịch vụ ăn uống mang về.
Thủ tướng: Đề xuất thuế tài sản chưa phải kết luận cuối cùng

Thủ tướng: Đề xuất thuế tài sản chưa phải kết luận cuối cùng

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính "tiếp tục lắng nghe thêm" các góp ý liên quan đến đề xuất thuế tài sản.