Thứ sáu, 30/07/2021, 18:43
Bộ Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

DNTH: Bô TTTT vừa phê duyệt Kế hoạch số 1035/QĐ-BTTTT, ngày 21/7/2021 về bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Việc phê duyệt Kế hoạch số 1035/QĐ-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông nhằm thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung và phân phối kịp thời cho người dân.

Minh họa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương.
Minh họa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT; Các sở, ban, ngành, huyện, xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các doanh nghiệp bưu chính lớn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đồng thời, làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội.

Tham gia vận chuyển hàng hóa cho các tỉnh, thành phố

- Chủ động bố trí phương tiện vận chuyển, kho bãi để cung cấp hàng hóa thiết yếu đến người dân; bảo đảm vận chuyển hàng hóa theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

- Tập trung tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ bưu chính (hoặc qua hình thức lưu động) cho người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với Sở Công Thương của các tỉnh, thành để đề xuất các phương án hỗ trợ vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng thông qua các hệ thống siêu thị, điểm bán hàng trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh góp phần thúc đẩy hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa, giảm ùn tắc.

- Chủ động tìm kiếm nguồn cung hàng hóa thiết yếu đầu vào để phân phối cho các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương.

Triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu

- Chủ động xây dựng các phương án:

(1) Tự tìm nguồn, khai thác hàng hóa để cung cấp cho người dân;

(2) Phối hợp cùng Chính quyền địa phương để thực hiện.

- Chủ động bố trí mặt bằng, phương tiện vận chuyển để thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu (gồm bán hàng tại điểm bán cố định và bán lưu động).

- Có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố và Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất hình thức triển khai cung cấp hàng hóa (trực tiếp, trực tuyến), bao gồm: phương án thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu; thống nhất danh sách điểm bán hàng thiết yếu và danh mục hàng hóa thiết yếu sẽ bán tại các điểm cung cấp.

Cung cấp hàng hóa đến người dân

a) Thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các bưu cục thuộc mạng lưới của doanh nghiệp bưu chính lớn hoặc bán hàng lưu động, cụ thể:

- Điểm bán hàng cố định và điểm bán hàng lưu động (xe ô tô bán hàng lưu động): Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan, đoàn thể địa phương để triển khai các biện pháp 5K tại điểm bán.

- Bán hàng tại địa chỉ: người dân có thể đăng ký hàng hóa thiết yếu với nhân viên của doanh nghiệp bưu chính lớn khi đi phát hàng/chi trả lượng hưu, trợ cấp xã hội... để được cung cấp hàng hóa đến địa chỉ yêu cầu.

- Bán hàng qua đường dây nóng (hotline): gọi trực tiếp về số điện thoại của các bưu cục để cung cấp hàng hóa hàng hóa thiết yếu tới người dân tại địa chỉ.

b) Cung ứng hàng hóa qua sàn TMĐT

Người dân đặt mua hàng hóa thiết yếu trên các sàn TMĐT: sàn Postmart.vn và sàn voso.vn, hàng hóa sẽ được chuyển phát đến tận địa chỉ yêu cầu.

Bảo đảm cung ứng đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ hành chính công (Vietnam Post thực hiện)

a) Đối với dịch vụ KT1:

Bảo đảm cung cấp dịch vụ KT1 cho các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

b) Đối với dịch vụ hành chính công:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn để thống nhất phương án phục vụ, đăng ký các thông tin cá nhân, số điện thoại của nhân viên Bưu điện phục vụ nhận, phát bưu gửi hành chính công trên địa bàn đến và đi từ các cơ quan, sở, ban/ngành.

- Đối với các dịch vụ hành chính công cung cấp cho các đối tượng trong địa bàn bị cách ly, doanh nghiệp Bưu chính thống nhất với các cơ quan chức năng về phương án thực hiện.

Thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân phục vụ xây dựng bản đồ số phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia (Vietnam Post thực hiện)

Bố trí lực lượng tiếp tục thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân kết hợp với quá trình cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu, để phục vụ xây dựng bản đồ số phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia.

Tổ chức hoạt động truyền thông, thông tin

- Tổ chức truyền thông, thông tin về Kế hoạch; danh sách các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu;... trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương xuống địa phương: báo chí, đài truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

- Lập danh sách các điểm cung cấp hàng hóa với các thông tin gồm: địa chỉ, số điện thoại, các mặt hàng thiết yếu bán tại các điểm cung ứng; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động… triển khai tới các hội viên, khuyến khích mua hàng hóa qua các kênh khác nhau, đặc biệt qua kênh trực tuyến (online).

Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

a) Triển khai thực tế:

Các Vụ: Bưu chính; Quản lý doanh nghiệp; Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

b) Truyền thông, thông tin:

- Các Cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Thông tin cơ sở: chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, đài truyền thông, thông tin về Kế hoạch.

- Các Đơn vị báo chí thuộc Bộ: Chủ động phối hợp xây dựng nội dung và tích cực tham gia truyền thông cho Kế hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông của Tỉnh/Thành phố làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa Tỉnh/Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính lớn triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp bưu chính lớn

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

- Chủ động bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

Thúy Vũ

Cùng chuyên mục

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Trung ương thảo luận Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các...

Ngày 13/5, Hội nghị Trung ương 12 đã tiến hành thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát...

Sáng ngày 8/11, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững: Báo cáo bền vững và bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững”, nhằm thảo luận các nội dung, mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển bền vững.
Công an thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lễ công bố quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm  năm 2020

Công an thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức lễ công bố quyết định nâng...

DNTH: Sáng ngày 12/6/2020, Công an thành phố tổ chức Lễ công bố Quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm năm 2020. Đồng chí Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng Công an thành phố chủ trì buổi lễ.
Thủ tướng: Vì thiếu tiền, thiếu cách làm hay vô ý thức để dịch lan ra?

Thủ tướng: Vì thiếu tiền, thiếu cách làm hay vô ý thức để dịch lan...

Thủ tướng nêu câu hỏi này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các giải pháp cấp bách không chế bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng như nêu rõ tinh thần, “chống dịch như chống giặc”. Các địa phương phải xắn tay ngay vào việc. Cần tuyên truyền để không gây hoang mang, bán tháo lợn hay quay lưng với thịt lợn sạch.
Hà Tĩnh: Phạt quán bún nâng giá bán cho đoàn cứu trợ lũ lụt

Hà Tĩnh: Phạt quán bún nâng giá bán cho đoàn cứu trợ lũ lụt

Nhận thông tin quán bún Thu Huế đã tự nâng giá bán bún cho đoàn cứu trợ lũ lụt ở Hà Tĩnh, đội quản lý thị trường đã phạt quán này 750.000 đồng vì không niêm yết giá bán.
Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang gấp rút hoàn thành trước ngày khai trương

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang gấp rút hoàn thành trước ngày khai...

DN&TH; Sau khi hoãn khai trương gần một năm, ngày 11/5 tới đây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn chính thức trở thành phố đi bộ thứ hai của TP. Hà Nội. Hiện các công đoạn cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện.
Chùm ảnh: Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai Dự án sân bay Long Thành

Chùm ảnh: Thủ tướng kiểm tra tiến độ triển khai Dự án sân bay Long...

Sáng 21/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách...

DNTH: Năm 2021, dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội của nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới. Kinh tế, thương mại toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa vững chắc; tiềm ẩn rủi ro về giá cả, lạm phát, tài chính, ảnh hưởng đến triển vọng đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định, niềm tin của Nhân dân tăng lên. Kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng. Để có kế hoạch triển khai trong điều kiện và tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.