Thứ sáu, 02/12/2022, 14:22

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Nông thôn Việt Khoa học-Công nghệ

Quản trị dữ liệu là gì? Vì sao các doanh nghiệp chuyển đổi số cần quản trị dữ liệu?

DNTH: Quản trị dữ liệu xác định vai trò, trách nhiệm và quy trình để đảm bảo trách nhiệm giải trình và quyền sở hữu tài sản dữ liệu trong toàn doanh nghiệp.
Quản trị dữ liệu là gì? Vì sao các doanh nghiệp chuyển đổi số cần quản trị dữ liệu?
Quản trị dữ liệu là gì? Vì sao các doanh nghiệp chuyển đổi số cần quản trị dữ liệu?

Định nghĩa quản trị dữ liệu

Quản trị dữ liệu là một hệ thống để xác định ai trong tổ chức có quyền và quyền kiểm soát đối với các tài sản dữ liệu và cách các tài sản dữ liệu đó có thể được sử dụng. Nó bao gồm con người, quy trình và công nghệ cần thiết để quản lý và bảo vệ tài sản dữ liệu.

Viện Quản trị Dữ liệu định nghĩa nó là “một hệ thống quyền quyết định và trách nhiệm giải trình đối với các quá trình liên quan đến thông tin, được thực hiện theo các mô hình đã thỏa thuận, mô tả ai có thể thực hiện các hành động với thông tin nào và khi nào, trong hoàn cảnh nào, sử dụng các phương pháp nào”.

Hiệp hội Quản lý Dữ liệu Quốc tế (DAMA) định nghĩa nó là “việc lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát việc quản lý dữ liệu cũng như việc sử dụng dữ liệu và các nguồn liên quan đến dữ liệu”.

Sự khác nhau giữa quản trị dữ liệu và quản lý dữ liệu

Quản trị dữ liệu chỉ là một phần của quản lý dữ liệu, mặc dù là một phần quan trọng. Trong khi quản trị dữ liệu là về vai trò, trách nhiệm và quy trình để đảm bảo trách nhiệm giải trình và quyền sở hữu tài sản dữ liệu, DAMA định nghĩa quản lý dữ liệu là “một thuật ngữ bao quát mô tả các quy trình được sử dụng để lập kế hoạch, chỉ định, kích hoạt, tạo, duy trì, sử dụng, lưu trữ, truy xuất, kiểm soát và xóa dữ liệu”.

Mặc dù quản lý dữ liệu đã trở thành một thuật ngữ chung cho lĩnh vực này, nhưng đôi khi nó được gọi là quản lý tài nguyên dữ liệu hoặc quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM). Gartner mô tả EIM là "một cấu trúc để quản lý tài sản thông tin trên các ranh giới tổ chức và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả, thúc đẩy tính minh bạch và cho phép thông tin chi tiết về doanh nghiệp”.

Khung quản trị dữ liệu

Quản trị dữ liệu tốt nhất có thể được coi là một chức năng hỗ trợ chiến lược quản lý dữ liệu tổng thể của tổ chức. Một khuôn khổ như vậy cung cấp cho tổ chức của bạn một cách tiếp cận toàn diện để thu thập, quản lý, bảo mật và lưu trữ dữ liệu. Để giúp hiểu được những gì một khuôn khổ nên bao gồm, DAMA hình dung quản lý dữ liệu như một bánh xe, với quản trị dữ liệu là trung tâm và từ đó tạo ra 10 nhánh quản lý dữ liệu sau:

- Kiến trúc dữ liệu: Cấu trúc tổng thể của dữ liệu và các tài nguyên liên quan đến dữ liệu như một phần không thể thiếu của kiến trúc doanh nghiệp

- Mô hình hóa và thiết kế dữ liệu: Phân tích, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và bảo trì

- Lưu trữ dữ liệu: Triển khai và quản lý tài sản dữ liệu vật lý có cấu trúc

- Bảo mật dữ liệu: Đảm bảo quyền riêng tư, bí mật và quyền truy cập thích hợp

- Tích hợp dữ liệu và khả năng tương tác: Thu thập, trích xuất, chuyển đổi, di chuyển, phân phối, sao chép, liên kết và hỗ trợ hoạt động

- Tài liệu và nội dung: Lưu trữ, bảo vệ, lập danh mục và cho phép truy cập vào dữ liệu được tìm thấy trong các nguồn không có cấu trúc và cung cấp dữ liệu này để tích hợp và tương tác với dữ liệu có cấu trúc

- Dữ liệu tham chiếu và dữ liệu chủ: Quản lý dữ liệu được chia sẻ để giảm dư thừa và đảm bảo chất lượng dữ liệu tốt hơn thông qua định nghĩa được tiêu chuẩn hóa và sử dụng các giá trị dữ liệu

- Kho dữ liệu và BI: Quản lý việc xử lý dữ liệu phân tích và cho phép truy cập vào dữ liệu hỗ trợ quyết định để báo cáo và phân tích

- Metadata: Thu thập, phân loại, duy trì, tích hợp, kiểm soát, quản lý và cung cấp metadata

- Chất lượng dữ liệu: Xác định, giám sát, duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu

Khi thiết lập một chiến lược, mỗi khía cạnh ở trên của việc thu thập, quản lý, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cần được xem xét.

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Kinh doanh (BARC) đây là một chương trình phức tạp, liên tục, quản trị dữ liệu có nguy cơ khiến người tham gia mất niềm tin và sự quan tâm theo thời gian. Để chống lại điều đó, BARC khuyên bạn nên bắt đầu với một dự án nguyên mẫu có thể quản lý hoặc ứng dụng cụ thể và sau đó mở rộng ra toàn công ty dựa trên các bài học kinh nghiệm.

Mục tiêu của quản trị dữ liệu

Mục tiêu là thiết lập các phương pháp, bộ quy tắc và quy trình để chuẩn hóa, tích hợp, bảo vệ và lưu trữ dữ liệu của công ty. Theo BARC, các mục tiêu chính của tổ chức phải là:

- Tối thiểu hóa rủ ro

- Thiết lập các quy tắc nội bộ để sử dụng dữ liệu

- Cải thiện giao tiếp bên trong và bên ngoài

- Nâng cao giá trị của dữ liệu

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý

- Giảm chi phí

- Giúp đảm bảo sự tồn tại liên tục của công ty thông qua quản lý rủi ro và tối ưu hóa

BARC lưu ý rằng các chương trình như vậy luôn trải dài ở các cấp độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động trong doanh nghiệp và chúng phải được coi là các quá trình lặp đi lặp lại liên tục.

Lợi ích của quản trị dữ liệu

Hầu hết các công ty đã có một số hình thức quản trị cho các ứng dụng, đơn vị kinh doanh hoặc chức năng riêng lẻ, ngay cả khi các quy trình và trách nhiệm là không chính thức. Về mặt thực tiễn, đó là việc thiết lập sự kiểm soát chính thức, có hệ thống đối với các quá trình. Làm như vậy có thể giúp các công ty duy trì khả năng đáp ứng, đặc biệt là khi họ phát triển đến một quy mô mà việc các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ chức năng chéo không còn hiệu quả nữa. Một số lợi ích tổng thể của quản lý dữ liệu chỉ có thể được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã thiết lập quản trị dữ liệu có hệ thống. Một số lợi ích này bao gồm:

- Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn, toàn diện hơn xuất phát từ dữ liệu nhất quán, thống nhất trong toàn tổ chức

- Các quy tắc rõ ràng để thay đổi quy trình và dữ liệu giúp doanh nghiệp và bộ phận IT trở nên nhanh nhẹn hơn và có thể mở rộng

- Giảm chi phí trong các lĩnh vực quản lý dữ liệu khác thông qua việc cung cấp các cơ chế kiểm soát trung tâm

- Tăng hiệu quả thông qua khả năng tái sử dụng các quy trình và dữ liệu

- Cải thiện sự tự tin về chất lượng dữ liệu và tài liệu về quy trình dữ liệu

- Cải thiện việc tuân thủ các quy định về dữ liệu

Nguyên tắc quản trị dữ liệu

Theo Viện Quản trị Dữ liệu, 7 nguyên tắc để tạo nên sự thành công của quản trị dữ liệu bao gồm:

1. Tất cả những người tham gia phải có sự trung thực trong việc trao đổi thông tin với nhau. Họ phải trung thực và thẳng thắn trong việc thảo luận về các trình điều khiển, các ràng buộc, các lựa chọn và tác động đối với các quyết định liên quan đến dữ liệu.

2. Các quy trình quản lý và quản lý dữ liệu yêu cầu tính minh bạch. Phải rõ ràng cho tất cả những người tham gia và kiểm toán viên về cách thức các quy định kiểm soát liên quan đến dữ liệu được đưa vào trong quy trình.

3. Các quyết định, quy trình và kiểm soát liên quan đến dữ liệu chịu sự quản lý dữ liệu phải kiểm soát được. Chúng phải được kèm theo tài liệu để hỗ trợ các yêu cầu đánh giá hoạt động và dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt.

4. Họ phải xác định ai chịu trách nhiệm về các quyết định, quy trình và kiểm soát liên quan đến dữ liệu chức năng chéo.

5. Nó phải xác định ai chịu trách nhiệm về các hoạt động quản lý là trách nhiệm của từng người đối với việc quản lý dữ liệu

6. Các chương trình phải xác định trách nhiệm giải trình theo cách giới thiệu việc kiểm tra và cân bằng giữa các nhóm kinh doanh và công nghệ, và giữa những người tạo / thu thập thông tin, những người quản lý thông tin, những người sử dụng thông tin và những người đưa ra các tiêu chuẩn và yêu cầu tuân thủ.

7. Chương trình phải giới thiệu và hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp.

Theo CIO

Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số nông nghiệp: Cần có những giải pháp thực tế chứ không chờ làm mới rút kinh nghiệm

Chuyển đổi số nông nghiệp: Cần có những giải pháp thực tế chứ...

DNTH: Chuyển đổi số trong nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân, trên từng thước đất, chứ không chỉ là công việc của doanh nghiệp vì kinh tế hộ chiếm tới 99,89% tổng số các chủ thể sản xuất mới là phần làm nên nền tảng của kinh tế nông nghiệp. Họ buộc phải tự thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy để lựa chọn bước đi phù hợp, thực hiện tiến trình ứng dụng công nghệ số vừa có tính tự nguyện, vừa bắt buộc.
Khoa học thủy lợi Việt Nam ngang tầm khu vực, là nền tảng cho nông nghiệp

Khoa học thủy lợi Việt Nam ngang tầm khu vực, là nền tảng cho nông...

DNTH: Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định nếu không có sự đóng góp của ngành thủy lợi thì sản xuất nông nghiệp không thể đạt được những thành tựu như hiện tại.
Ra mắt Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân

Ra mắt Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân

DNTH; Chiều ngày 21/10, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân đã tổ chức buổi khai trương long trọng. Đây là trung tâm nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học tâm lý, giáo dục vào lĩnh vực can thiệp sớm và hỗ trợ cho trẻ rối loạn phát triển về thể chất, trí tuệ, năng lực học tập và những kỹ năng tự lập cơ bản.
Xu hướng số hóa trong hệ thống giáo dục

Xu hướng số hóa trong hệ thống giáo dục

DNTH: Sự phát triển nhanh chóng của đổi mới công nghệ đã biến đổi thế giới một cách mạnh mẽ đồng thời đại dịch Covid - 19 xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong đó có giáo dục. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chính phủ đã xác định giáo dục, y tế là những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số, cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn có tác động lan tỏa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Theo trang oecd.org và ec.europa.eu thì đây là xu thế chung của thời đại mà Báo cáo Toàn cảnh Giáo dục số OECD năm 2021 (OECD Digital Education Outlook 2021) hay Kế hoạch Hành động Giáo dục số 2021 - 2027 (Digital Education Action Plan 2021-2027) đã chỉ ra.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năm 2022, chúng ta cần phải làm mạnh hơn về dữ liệu

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Năm 2022, chúng ta cần phải làm mạnh hơn...

DNTH: Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chiều 22/12.
Chuyển đổi số - Xu hướng nhà máy của tương lai

Chuyển đổi số - Xu hướng nhà máy của tương lai

Hủy hoại có tính sáng tạo, nghĩa là loại bỏ cách làm cũ để mở đường cho đổi mới, đã góp phần vào tình trạng suy giảm tuổi thọ trung bình của nhiều công ty. Ngày nay, tuổi thọ trung bình của một công ty trong danh sách Fortune 500 chỉ dưới 20 năm, trong khi vào thập niên 50 thế kỷ trước là 60 năm.
Khuyến khích người dân đưa các hoạt động của mình lên môi trường số

Khuyến khích người dân đưa các hoạt động của mình lên môi trường...

DNTH: Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT tại Hội thảo "Chữ ký số cá nhân đón đầu cơ hội cho ngành Tài chính ngân hàng" được tổ chức ngày 16/11/2021.
Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030

Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030

DNTH: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.