Thứ tư, 06/07/2022, 04:26

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Phát triển thương hiệu Thương hiệu

Thương hiệu quốc gia 2020: Quảng bá để “vực dậy” doanh nghiệp sau dịch bệnh

Các biện pháp của Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước, tăng cường giao dịch thương mại trong nước. Mặt khác, giúp doanh nghiệp củng cố, gia tăng sức mạnh thương hiệu sản phẩm, tạo đà xuất khẩu để sau khi dịch COVID-19 bị đẩy lùi, hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng được hồi phục.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện. Trải qua 16 năm thực hiện, Chương trình đã đạt được nhiều thành quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã chia sẻ với Báo điện tử Chính phủ về mục tiêu, định hướng của Chương trình trong giai đoạn 2020-2030.

Xin Thứ trưởng cho biết mục tiêu, định hướng của Chương trình trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 cụ thể như thế nào để có thể thúc đẩy phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam phù hợp với tình hình mới ở trong và ngoài nước?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Chương trình đã đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao, tăng niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, các mục tiêu cụ thể gồm: Thực hiện có hiệu quả Chương trình trên cơ sở thống nhất, đồng bộ với chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu của nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt mức tăng cao hơn mức tăng bình quân cả nước.

Góp phần tăng giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam bình quân 20% mỗi năm theo thống kê, đánh giá của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.

Chương trình cũng đưa ra mục tiêu trên 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam và mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.

Bên cạnh đó, hướng tới mục tiêu 90% số lượng doanh nghiệp trên cả nước có nhận thức về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư; 100% sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Những điểm mới trong việc triển khai Chương trình trong năm nay thể hiện ở những khía cạnh nào?

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Để đạt được các mục tiêu nói trên, trong thời gian tới, Bộ Công Thương với tư cách là cơ quan quản lý Chương trình, được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan thực hiện các nội dung như: hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông cho Chương trình ở trong và ngoài nước.

Các nội dung cụ thể được quy định chi tiết trong Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Quy chế mới có sự phân tầng, định hướng rõ nhóm đối tượng hưởng lợi của Chương trình và nhóm nội dung hỗ trợ tương ứng; Bổ sung các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nâng cao năng lực xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu.

Các Bộ, ngành trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình, tổng hợp nhu cầu của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp để đề xuất, xây dựng và phối hợp thực hiện các đề án theo nội dung của Chương trình. Như vậy, việc xây dựng, bảo vệ, quảng bá Thương hiệu quốc gia sẽ có sự chung tay, phối hợp cùng thực hiện của các Bộ, ngành, của cả cộng đồng xã hội.

Quy chế mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành đã quy định cơ chế cho sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì và các Bộ ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội trong việc triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo tính pháp lý cho một Chương trình mang tầm quốc gia.

Bên cạnh đó, việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia hai năm một lần cũng sẽ được thực hiện theo trình tự chặt chẽ quy định tại Quy chế để đảm bảo tính pháp lý, công bằng, công khai, minh bạch cho hoạt động này.

Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được phép sử dụng Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế và quy định của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhằm đảm bảo ngăn chặn những hành vi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, hình ảnh và Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong nước và nước ngoài; lợi dụng hình ảnh và Thương hiệu quốc gia Việt Nam để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Chúng tôi tin tưởng rằng khi những đổi mới trong chính sách của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ tạo ra những bước phát triển mới cho Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng vững mạnh, chiếm lĩnh vị trí cao trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, Bộ Công Thương đã hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm trong và ngoài nước như thế nào trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID - 19?

Bộ Công Thương đang thực hiện một mặt hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước, mặt khác giúp doanh nghiệp củng cố, gia tăng sức mạnh thương hiệu sản phẩm. Ảnh: Nam Nguyễn. 

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Như chúng ta đều biết, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia, khu vực trên toàn thế giới và tác động ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các doanh nghiệp là những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp các hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị gián đoạn một số chuỗi cung ứng về nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp, nhất là trong các ngành dệt may và da giày, ngành nông sản, dịch vụ du lịch và bán lẻ…, những ngành phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài. Nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng tại thị trường xuất khẩu (nông sản, thực phẩm) chững lại do diễn biến phức tạp của bệnh dịch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia Châu Âu, Mỹ. Một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế vận chuyển hàng hóa nên hoạt động xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều trở ngại và khó khăn.

Trong tình hình này, Bộ Công Thương đã áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: Bộ Công Thương đã chỉ đạo các Tham tán Thương mại tích cực tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá ngành hàng ở địa bàn; xây dựng và thực hiện các chương trình quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và sản phẩm Thương hiệu quốc gia trên các phương tiện truyền thông quốc tế và trên các địa bàn xuất khẩu chủ lực, mục tiêu.

Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam và thương hiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

Đặc biệt, chúng tôi thực hiện các hoạt động tư vấn gián tiếp và trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu đáp ứng được hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Phối hợp với các địa phương xây dựng nội dung và kế hoạch, chiến lược tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, thương hiệu sản phẩm được lựa chọn và xây dựng các sản phẩm truyền thông nhằm giúp tăng cường nhận biết các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam đến khách hàng, người tiêu dùng quốc tế thông qua các kênh thương mại điện tử, các sự kiện xúc tiến thương mại, các sự kiện ngoại giao ở nước ngoài.

Chúng tôi phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài nghiên cứu thị trường, tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho các sản phẩm xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh; tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp với các nhà phân phối lớn trong nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước.

Tóm lại, các biện pháp Bộ Công Thương đang thực hiện một mặt hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước, tăng cường giao dịch thương mại trong nước, mặt khác giúp doanh nghiệp củng cố, gia tăng sức mạnh thương hiệu sản phẩm, tạo đà xuất khẩu để doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng sau khi dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia (dự kiến vào quý IV/2020).

Phan Trang

chinhphu.vn

Cùng chuyên mục

PT CASA VÀ SỨ MỆNH TRONG MÙA XUÂN MỚI

PT CASA VÀ SỨ MỆNH TRONG MÙA XUÂN MỚI

DN&TH; Từ những viên gạch ốp tường đến những bộ bàn ghế hoàng gia kiêu kỳ đẳng cấp…đều được lựa chọn, chắt lọc bởi những con người đam mê sáng tạo, yêu cái đẹp, hướng tới lợi ích vì cộng đồng, đặc biệt khi quyết định nhập khẩu những sản phẩm nội thất – Vật liệu xây dựng chính hãng từ châu Âu PT Casa đã định hình cho mình một sứ mệnh chính là “Biến ngôi nhà mơ ước thành hiện thực”.
Vinsmart ra mắt thị trường Nga

Vinsmart ra mắt thị trường Nga

DNTH: Ngày 3/10, VinSmart công bố tham gia thị trường Nga với việc ra mắt 4 sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất.
Vinhomes Smart City được vinh danh là "Nhà phát triển đô thị tốt nhất"

Vinhomes Smart City được vinh danh là "Nhà phát triển đô thị tốt nhất"

Dự án “Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên ở Việt Nam” - Vinhomes Smart City do Tập đoàn Vingroup đầu tư vừa vượt qua nhiều dự án bất động sản đẳng cấp trên khắp thế giới để giành được giải thưởng Nhà phát triển đô thị tốt nhất (Best Township Development) tại lễ trao giải Japan International Property Award (JIPA) diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).
Giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp vận tải thời hậu Covd-19

Giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp vận tải thời hậu Covd-19

DNTH: Đại dịch Covid-19 đã và đang đặt ra thách thức to lớn cho các doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp cần có bước “chuyển mình” phù hợp để thích ứng và vượt qua. Đối với ngành vận tải, giải pháp tiết kiệm nhiên liệu là một trong những ưu sách hàng đầu để giải bài toán tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.
Nâng cao giá trị hàng Việt cần xây dựng thương hiệu QG

Nâng cao giá trị hàng Việt cần xây dựng thương hiệu QG

Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, việc xây dựng sản phẩm mang thương hiệu quốc gia (THQG) là nhiệm vụ không chỉ của Nhà nước mà còn là sự “sống còn” của doanh nghiệp.
La Bella Beauty - Viện thẩm mỹ đẳng cấp tiêu chuẩn năm sao đầu tiên tại Nghệ An

La Bella Beauty - Viện thẩm mỹ đẳng cấp tiêu chuẩn năm sao đầu tiên...

Viện thẩm mỹ La Bella Beauty theo tiêu chuẩn năm sao lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An hứa hẹn sẽ mang đến cho phái đẹp những diện mạo hoàn hảo, đẳng cấp nhất.
MB thăng hạng vào top 3 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành ngân hàng

MB thăng hạng vào top 3 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành ngân hàng

DN&TH; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa được bình chọn vào TOP 3 trong lĩnh vực ngân hàng và đứng thứ 21/100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Kết quả này tiếp tục giúp MB ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường sau những kết quả tăng trưởng kinh doanh ấn tượng năm 2017.
In Shower Whitening – Sữa tắm vàng 24K của Lalihui có thực sự thần thánh như lời đồn?

In Shower Whitening – Sữa tắm vàng 24K của Lalihui có thực sự thần thánh...

DNTH: In Shower Whitening – Sữa tắm vàng 24K của thương hiệu cao cấp Lalihui tuy chỉ mới ra mắt được ít ngày nhưng đã gây nên “ chấn động” lớn cho thị trường mỹ phẩm Việt với sức công phá vô cùng tuyệt vời của mình. Sản phẩm nổi tiếng khiến phái đẹp thực sự hài lòng bởi những công dụng vượt trội, mang đến sự đột phá cho làn da. Nhưng thực sự In Shower Whitening có thần thánh như lời đồn? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay sau đây.