Thứ năm, 08/12/2022, 00:10

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Tích cực chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm

DNTH: Ngày 25/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị. 

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác kiểm tra, giám sát quý I/2022, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp ủy giao. Số lượng các cuộc kiểm tra tăng so cùng kỳ, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng chất lượng, hiệu quả giám sát. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời. Công tác kiểm tra tài chính Đảng kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, giúp tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục; kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan thu hồi, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết, Quyết định, quy định, văn bản không đúng quy định; góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức Đảng và 921 đảng viên. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm (tăng gần 3 lần so cùng kỳ); chỉ đạo cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19; chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Qua kiểm tra, đã xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Trong đó, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức Đảng và 1.953 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức Đảng, 1.017 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 21 đảng viên…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định kết quả toàn diện trong 3 tháng đầu năm là sự nỗ lực đồng bộ của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong điều kiện khó khăn, nhiều vấn đề mới và khó.

Làm rõ thêm về trách nhiệm vừa xây, vừa chống của công tác kiểm tra, động viên, khuyến khích những người dám đấu tranh, đồng chí chỉ rõ, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định không kỷ luật đối với 2 trường hợp có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý nhưng đồng thời có dũng khí đấu tranh với những sai phạm trong nội bộ, báo cáo kịp thời.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vi phạm của các cơ quan Trung ương, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật một số đồng chí Thứ trưởng ở các bộ, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phải tập trung nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định, kết luận Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành.

Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về bảo vệ người tố cáo, quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan và quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. 

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh thực hiện thật nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung những lĩnh vực, địa bàn vị trí công tác để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là dấu hiệu vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc xã hội; xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Trước mắt phải kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á (Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Y  tế và 8 Ban cán sự Đảng tại UBND tỉnh, thành phố; chỉ đạo 14 Tỉnh ủy và 63 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm). 

Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quan tâm công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu cấp ủy thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành  phố nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện kết luận của Ban Bí thư.

Theo Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục

The Guardian: Kiểm soát chặt chẽ sự lây lan, Việt Nam có tỷ lệ xét nghiệm cho mỗi ca dương tính Covid-19 mới cao nhất thế giới

The Guardian: Kiểm soát chặt chẽ sự lây lan, Việt Nam có tỷ lệ xét...

"Việt Nam đã tìm cách ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 thông qua tính kịp thời, kiểm soát lây nhiễm mạnh mẽ, huy động sự đồng lòng của người dân và công khai minh bạch" - The Guardian đánh giá.
Kiên trì chiến lược, linh hoạt biện pháp, hai mũi giáp công

Kiên trì chiến lược, linh hoạt biện pháp, hai mũi giáp công

DNTH: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19 nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, sáng 18/7.
Đắk Nông: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày khai trường cho học sinh nghèo vùng xa

Đắk Nông: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân ngày khai trường cho học sinh...

DNTH: Trong không khí vui tươi, nô nức của các em học sinh cả nước đón chào năm học mới, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" của dân tộc và nhằm thực hiện mục tiêu giúp các em học sinh nghèo được động viên tinh thần, nỗ lực cố gắng, vươn lên trong học tập. Các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm có nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Krông Nô.
Xử lý nghiêm DN tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép

Xử lý nghiêm DN tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép

DNTH: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thủ các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
10 sự kiện môi trường ồn ào nhất năm 2019

10 sự kiện môi trường ồn ào nhất năm 2019

Ngôi nhà trên đỉnh Mã Pì Lèng, cháy nhà máy Rạng Đông, xả thải ra sông Hậu… lot top 10 sự kiện môi trường ồn ào nhất năm 2019, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, xã hội, do Trung tâm truyền thông cộng đồng môi trường (Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam) cùng các nhà báo chuyên viết về lĩnh vực môi trường trong nước thực hiện.
Gia Lai: Người hâm mộ nói gì trước phán quyết chốt hạ V.League 2021?  

Gia Lai: Người hâm mộ nói gì trước phán quyết chốt hạ V.League 2021?  

DNTH: Theo kế hoạch, chiều mai (24/8), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ tiến hành họp trực tuyến trưng cầu ý kiến của 27 CLB có đội bóng tham dự V.League cũng như giải hạng nhất để tìm ra cái kết cho mùa giải năm nay.
 Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do

Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do

DNTH: Cách đây tròn 76 năm (2/9/1945 – 2/9/2021), ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 76 năm qua, đất nước ta đã có nhiều đổi thay, phát triển vượt bậc – một Việt Nam mạnh mẽ và tự hào - một Việt Nam sánh ngang với các cường quốc năm Châu.
Hơn 7.000 lao động nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam

Hơn 7.000 lao động nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, có 7.258 lao động, nước ngoài chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn, quản lý tại các doanh nghiệp đang đề nghị ưu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.