Thứ tư, 01/02/2023, 10:57

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021

DNTH: 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp nhưng kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn nỗ lực để đạt được kết quả tích cực, với một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sáng 23/9, phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết: tại kỳ họp, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố 26 nội dung và đã được các đại biểu HĐND thành phố xem xét, thảo luận, cho ý kiến trong 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, tích cực.

Thành phố đã kịp thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, vừa tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân Thủ đô.

Có thể nói, 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp nhưng kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn nỗ lực để đạt được kết quả tích cực, với một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Có thể nói, 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp nhưng kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn nỗ lực để đạt được kết quả tích cực, với một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đây thực sự là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân Thủ đô, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương với thành phố, Thủ đô Hà Nội của chúng ta. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù rất nỗ lực, cố gắng nhưng do ảnh hưởng và diễn biến đặc biệt phức tạp từ dịch Covid - 19, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách đạt thấp; tuy chuỗi cung ứng tuy được duy trì, đảm bảo nhưng tình hình sản xuất kinh doanh nói chung của và doanh nghiệp, các thành phần kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm và sinh kế của Nhân dân bị ảnh hưởng.

Cùng với đó có thể nói là sự thách thức rất lớn cho những nỗ lực của những tháng cuối năm tiếp theo. Doanh nghiệp sức khỏe của nền kinh tế thành lập mới bắt đầu sau giai đoạn giãn cách đã bắt đầu giảm cả về số lượng và vốn đăng ký, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp nhất cùng kỳ trong vài năm qua. Tiếp đó, một số nhiệm vụ theo chương trình hành động mà chúng ta đã quyết tâm thực hiện đang chậm và không theo kịp tiến độ yêu cầu. 

Do vậy, nhằm thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, chúng ta cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 sau: 

(1) Xây dựng các kịnh bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực; phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 ở mức cao nhất; phấn đấu thực hiện mục tiêu thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tháo dỡ khó khăn, vướng mắc và hồi phục phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kể cả là tháo gỡ và xúc tiến tại chỗ, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách một cách hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể.

UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế - xã hội theo 2 kịch bản trong quý 3 và quý 4, tuy nhiên sẽ quyết tâm và phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là: quý IV năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%. Cùng với những giải pháp để đối thoại, tọa đàm, tháo gỡ, chung tay hỗ trợ và tham vấn với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về nội dung tín dụng, thuế, thị trường, nhân lực, kết nối cung cầu và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính để chung tay vì nhiệm vụ chung.

(2) Trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19: thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và thành phố đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thành phố. Tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trước hết, quyết tâm bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi và khống chế dịch bệnh không có để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thống nhất quan điểm xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự chủ động ngay từ cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; sẵn sàng chuẩn bị các phương án cao hơn, tránh để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội. Trong điều kiện phòng chống dịch, an sinh xã hội, giai đoạn mới.

Tiếp tục khơi dậy, phát huy sự chủ động và sáng tạo trong Nhân dân ngay từ cơ sở, dân, xã ta, phường ta chăm lo việc xã ta, phường ta và chiến thắng dịch bệnh đóng góp cho kinh tế xã hội và an ninh trên địa bàn là chiến thắng của nhân dân. Để tiếp tục tăng cường và thực hiện các biện pháp truyền thông với phương châm “dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm”.

(3). Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện để báo cáo Trung ương đối với 3 nội dung lớn thực sự sẽ để tạo hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển trong giai đoạn tới của thành phố, gồm: (i) Triển khai tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng trình tự quy định. (ii) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và xây dựng, đề xuất ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho từng thời kỳ. (iii) Đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô năm 2012 để nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ và Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

(4) Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay đối với các Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ XVI. Nhất là những Nghị quyết có tính chất quan trọng, xuyên suốt, tác động lâu dài, trực tiếp đến người dân và không chỉ tháo gỡ cho sự phát triển mà mở ra không gian phát triển của Thủ đô rồi tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đầu tư đường vành đai 4; hệ thống cơ sở y tế và giáo dục đào tạo; các thiết chế văn hóa và tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử; về đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của dịch Covid - 19; quy định đối tượng và mức chuẩn  trợ cấp xã hội trên địa bàn thành phố và nhiều nội dung khác.

 (5) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021: “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

(6) Tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021.

(7) Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học. Triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô. Thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông làm nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử thành phố Hà Nội. Hướng dẫn các cấp học triển khai chương trình giáo dục năm học mới phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid - 19 và chỉ đạo chung của Bộ giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021; hoàn thành chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội đến năm 2030.

(8) Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trên trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của một Thủ đô thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid - 19 trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh những thuận lợi thì nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất nặng nề với những khó khăn, thách thức tiềm ẩn phía trước còn rất to lớn, UBND thành phố sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành và phấn đấu với mức cao nhất trong điều kiện có thể các mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND thành phố đã quyết nghị. Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND thành phố với Đoàn ĐBQH thành phố, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh. 

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục

Ông Tô Anh Dũng kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ông Tô Anh Dũng kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ...

DNTH: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1071/QĐ-TTg cử ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thay ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng đề nghị xây dựng quy chế vận hành liên hồ chứa trên dòng Lan Thương-Mekong

Thủ tướng đề nghị xây dựng quy chế vận hành liên hồ chứa trên...

Hôm nay (10/1), tại Phnom Penh, Campuchia, dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Lan Thương (MLC) lần thứ 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một số nội dung hợp tác MLC trong 5 năm tới.
Sáng ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 01 ca mắc mới

Sáng ngày 22/9, Hà Nội ghi nhận 01 ca mắc mới

DNTH: Thống kê của Sở Y tế Hà Nội trong thời gian từ 18h00 ngày 21/9 đến 6h00 ngày 22/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ca mắc mới ở quận Thanh Xuân, là người đã được cách ly tập trung từ trước đó và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.
Xử nghiêm chủ tịch phường, xã để bãi xe trái phép dây dưa

Xử nghiêm chủ tịch phường, xã để bãi xe trái phép dây dưa

Chủ tịch UBND các phường, xã tại Hà Nội nếu để xảy ra các điểm trông giữ xe trái phép nhưng không giải quyết triệt để sẽ bị xử lý nghiêm.
Hà Nội: Nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Nội: Nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào...

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, thời gian tới, mỗi đồng chí thành ủy viên cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm; không cấp nào được ngồi chờ, mà phải thực hiện ngay, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
Cháy rừng ở miền Trung, nhiều nơi phải cắt điện

Cháy rừng ở miền Trung, nhiều nơi phải cắt điện

Trong ngày 28/6, nhiều địa phương ở miền Trung từ Đà Nẵng ra đến Hà Tĩnh có cháy rừng, đe dọa đường điện 500 kV.
Phiên giao dịch việc làm cho hơn 2.000 thanh niên đuợc tổ chức thành công tại Đông Anh, Hà Nội

Phiên giao dịch việc làm cho hơn 2.000 thanh niên đuợc tổ chức thành...

DNTH: Sáng 12/3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác và Phiên giao dịch việc làm Thanh niên tại huyện Đông Anh năm 2022.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị WEF ASEAN 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị WEF...

DN&TH; Chiều 9-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp tới kiểm tra công tác chuẩn bị, tổng duyệt các phương án tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC), Mỹ Đình, Hà Nội.