Thứ năm, 28/10/2021, 04:45

Nông thôn Việt

Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề phải đúng quy định

Việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 của thành phố Hà Nội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về triển khai hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020.

Việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 của thành phố nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tạo điều kiện để các làng nghề của Hà Nội bảo tồn và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
 

fh

Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020.


Theo nội dung Kế hoạch đối tượng và điều kiện hỗ trợ gồm: Các làng nghề đang làm thủ tục đề nghị công nhận và các làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống (Chưa được hỗ trợ đủ 5 nội dung được quy định tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 4/12/2019 của HĐND thành phố) có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể từ nguồn ngân sách thành phố.

Nội dung hỗ trợ gồm: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề; đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho thương hiệu làng nghề; hỗ trợ các hoạt động truyền thông, marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu làng nghề; tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của thành phố.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể phải được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Làng nghề đăng ký thực hiện đủ 5 nội dung hỗ trợ, có kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể, trong đó, có phương án duy trì, phát triển thương hiệu sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2020.

Ưu tiên làng nghề có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố; làng nghề có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố; làng nghề đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể nhưng chưa đủ 5 nội dung quy định tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND, ngày 4/12/2019, của HĐND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu, việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề phải thực hiện đúng quy định, thu hút được sự quan tâm và tham gia của các làng nghề trên địa bàn thành phố.
 

dg

Hà Nội đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân 50-60 triệu đồng/người/năm.


Liên quan đến vấn đề này, trước đó vào ngày 23/3, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND, triển khai phát triển ngành nghề nông thôn năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ đánh giá tác động môi trường cho 10 làng nghề đã được công nhận và đề nghị xét công nhận; đào tạo nghề cho 13.100 lao động nông thôn; tập huấn nâng cao năng lực làng nghề cho 2.400 lượt cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và người lao động của làng nghề; tạo thêm khoảng 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn với thu nhập bình quân 50-60 triệu đồng/người/năm.

Cụ thể trong 13.100 người lao động nông thôn được đào tạo có: Nghề nông nghiệp cho 8.322 người; nghề phi nông nghiệp 4.778 người.

Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, UBND thành phố sẽ tập huấn nâng cao năng lực làng nghề cho cán bộ quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất và người lao động của làng nghề. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm, nghề nghiệp, kỹ năng dạy học cho các nghệ nhân trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn và truyền nghề nhân cấy nghề…

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm của các làng nghề nhằm quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tuyến, chợ thương mại điện tử; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn; phổ biến các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.

Thành phố cũng tập trung kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn nơi hoạt động ngành nghề, làng nghề còn nhiều khó khăn; bố trí kinh phí để hỗ trợ công tác phát triển nghề, làng nghề đảm bảo kịp thời, hiệu quả, trong đó ,tập trung ưu tiên các nhiệm vụ như đào tạo nghề, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý vướng mắc cho các cơ sở ngành nghề nông thôn về chính sách thuế, chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ, của thành phố. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho các cơ sở làng nghề; tạo điều kiện và đẩy mạnh cho vay khách hàng, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng phát triển nghề và làng nghề. Hỗ trợ cho thành viên hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và làng nghề vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung... Phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề để khuyến khích phát triển các ngành nghề nông thôn sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, hạn chế phát sinh chất thải và đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế hình thành và phát triển các loại hình có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao. Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề; tiếp tục rà soát, đánh giá, phân loại làng nghề thuộc Đề án "Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030".

 

 

Hạ Vy

THSP

Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Tìm giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam

Tìm giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam

Dưới tác động đường giá rẻ tràn vào thị trường nội địa, giá đường trong nước của Việt Nam đã giảm xuống mức rất thấp, ngành mía đường rơi vào tình trạng khó khăn.
Quy định hoạt động đặc thù của HTX nông nghiệp

Quy định hoạt động đặc thù của HTX nông nghiệp

Bộ NN- PTNT ban hành quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp.
Để cây lúa giữ xanh lá đòng, vững vàng năng suất

Để cây lúa giữ xanh lá đòng, vững vàng năng suất

Để lúa có được năng suất cao thì rất khó chỉ ra nhân tố nào quyết định mà phải có sự kết hợp kỹ lưỡng và chặt chẽ trong toàn quy trình canh tác.
Phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Phát triển nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Kết quả xây dựng nông thôn mới 10 năm qua của Việt Nam được đánh giá là toàn diện, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là chưa từng có trong lịch sử phát triển nông thôn Việt Nam
Hà Tĩnh: Ngư dân thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi nhờ được mùa cá cháo

Hà Tĩnh: Ngư dân thu tiền triệu mỗi chuyến ra khơi nhờ được mùa cá...

Nhờ trúng mùa cá cháo, mỗi chuyến ra khơi, ngư dân Hà Tĩnh có thể đánh bắt được gần 50 kg, thu về hàng triệu đồng mỗi ngày.
Xem dân bắt loài tôm to nuôi trong ruộng lúa, bán 150-250 ngàn/ký

Xem dân bắt loài tôm to nuôi trong ruộng lúa, bán 150-250 ngàn/ký

DNTH: Tôm càng không chỉ nuôi ở vùng nước ngọt ở ĐBSCL như: Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang mà hiện tại ở vùng đất ngập nước ven biển Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, tôm càng toàn đực cũng được nuôi rất nhiều. Giá tôm càng to hiện đang được nông dân bán với giá từ 150.000-200.000 đồng/kg, tôm sú trong ruộng lúa là 250.000 đồng/kg.
Từ chuỗi giá trị đến xây dựng thương hiệu thịt bò Mông Việt Nam

Từ chuỗi giá trị đến xây dựng thương hiệu thịt bò Mông Việt Nam

Mô hình chuỗi giá trị thịt bò Mông là thí điểm cơ chế chính sách mới về đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trong đó lấy doanh nghiệp, người dân làm chủ thể.
Ấn tượng mô hình lúa - cá - vịt

Ấn tượng mô hình lúa - cá - vịt

Cấy lúa Hà Phát 3 theo hướng hữu cơ kết hợp thả cá và chăn vịt, người nông dân đã cải thiện kinh tế đáng kể khi mỗi năm thu về 1 tỷ đồng.