Thứ sáu, 03/02/2023, 17:41

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Xây dựng, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ trọng yếu

Ngày 7/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Bộ Quốc phòng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành, tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Qua đó, đóng góp vào việc nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

BĐBP đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện pháp luật quốc gia về biên giới, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, tích cực và chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Bên cạnh đó, BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển KT-XH khu vực biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới vững mạnh. Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền  biên giới thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, là lực lượng trực tiếp hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xử lý kịp thời, bảo đảm  đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đối với các vấn đề, vụ việc liên quan đến biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh hơn 20 năm qua. Đó là, có nơi chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Pháp lệnh này; tình hình tội phạm tại khu vực biên giới ở một số địa phương diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận xã hội như ma túy, buôn lậu, phá rừng…

Những vấn đề trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, phức tạp đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Điều nay đòi hỏi Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là các lực lượng nòng cốt, chuyên trách phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ lớn như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới là trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể trong bảo vệ biên giới.

Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện  phương án, phương thức tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân khắp nơi, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách.

Khẩn trương rà soát Pháp lệnh BĐBP và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề nghị Chính phủ, báo cáo Quốc hội sớm xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam bảo đảm thống nhất với các luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ, toàn diện, lâu dài cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đối với các bộ ngành, địa phương có biên giới, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý cần chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, thu hút đầu tư khu vực biên giới…

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành viên tích cực, chủ động tiến hành các hoạt động phối hợp cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Quốc phòng và các bộ ngành, địa phương cần chăm lo xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Từng bước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ.

Các bộ ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng quân đội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, các đơn vị BĐBP cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc Chỉ thị số 04 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như việc chống tiêu cực trong lực lượng BĐBP./.

L.N

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội...

Chiều 22-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội ( KTXH) Đại hội lần thứ XIII của Đảng chủ trì phiên họp của Tiểu ban.
Bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

DNTH: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/10/2022 bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Hoàng Trung Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

DNTH: HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Hoàng Trung Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao huy hiệu Đảng ngày 03/02/2021 và Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao huy hiệu Đảng ngày 03/02/2021 và Tổng...

DNTH: Sáng ngày 27/01 tại Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa. Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021). Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 03/02/2021 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Kinh tế nhìn từ quý I/2018: Những tín hiệu đáng mừng

Kinh tế nhìn từ quý I/2018: Những tín hiệu đáng mừng

Tốc độ tăng GDP cả nước trong quí I/2018 đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Thủ tướng tiếp các đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ và Hàn Quốc

Thủ tướng tiếp các đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ và Hàn Quốc

DN&TH; Chiều 10/9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ do ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội DN Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) dẫn đầu và Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, ông Huh Chang Soo dẫn đầu đoàn DN sang thăm Việt Nam.
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia đánh dấu một chặng đường mới trong quan hệ hai nước.
60 năm truyền thống Viện Báo chí

60 năm truyền thống Viện Báo chí

DNTH: Sáng 29/10, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1962 - 2022) và Hội thảo “Viện Báo chí: truyền thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu - vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”.