Thứ năm, 07/07/2022, 17:45

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Chính sách mới

Xây dựng quy trình hoàn thuế mới

DNTH: Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình ban hành kèm Quyết định 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, quy trình hoàn thuế hiện nay được ban hành theo Quyết định số 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế áp dụng từ ngày 1/7/2011. Quy trình hoàn thuế này đã giúp cơ quan thuế theo dõi, quản lý người nộp thuế thực hiện các thủ tục về hoàn thuế đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạn.

Tổng cục Thuế nhận định, trong công tác quản lý hoàn thuế, các cơ quan thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ, công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế, đặc biệt là hoàn thuế giá trị gia tăng. Nhiều cơ quan thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế cho các doanh nghiệp từ bộ phận tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ, nên người nộp thuế đã có ý thức cao trong việc chấp hành ngay từ công tác kê khai thuế đảm bảo chính xác và đúng quy định, số liệu chính xác.

Đến nay, sau khi Luật Quản lý thuế số 38/QH14 ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, Bộ Tài chính được giao quy định chi tiết về tiếp nhận và phản hồi thông tin hồ sơ hoàn thuế, phân loại hồ sơ hoàn thuế, thẩm quyền quyết định hoàn thuế, trình tự và thủ tục hoàn thuế. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Đồng thời, để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành, cần thiết xây dựng dự thảo quy trình hoàn thuế thay thế quy trình ban hành kèm Quyết định 905/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, để đảm bảo tính khả thi của quy trình khi ban hành, các đơn vị, cơ quan thuế các cấp tập trung tham gia ý kiến vào quy trình để đảm bảo tính thống nhất và nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời gian, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với từng công chức, bộ phận chức năng quản lý thuế thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Cùng với đó là quy trình thực hiện trên nền tảng tự động hóa tối đa các bước công việc nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoàn thuế, kiểm soát công tác quyết toán hoàn thuế. Quy trình phải có sự kết nối, đồng bộ giữa các quy trình quản lý thuế khác có liên quan trên cơ sở quản lý rủi ro, ứng dụng thanh tra, kiểm tra, ứng dụng về kiểm tra nội bộ trong công tác kiểm soát hoàn thuế. Đặc biệt là phải quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, các đơn vị, cơ quan thuế các cấp chú trọng một số nội dung.

T.H
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Tháng 8/2019, nhiều chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực liên quan đến tham nhũng, giáo dục, y tế, trợ cấp …. Người dân cần theo dõi để nắm bắt được những quy định mới này.
Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

DNTH: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.
Quy định mới về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy định mới về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021.
Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 tại Hà Nội

Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 tại Hà Nội

DNTH: Ngày 5/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2025. 
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam...

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trung tâm, doanh nghiệp Dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng khi thành lập

Trung tâm, doanh nghiệp Dịch vụ việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng...

DNTH: Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Lương nhân viên thiết bị trường học cao nhất trên 7 triệu đồng/tháng, không nhập máy móc qua sử dụng trên 10 năm giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.
Bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

DNTH: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.