Thứ sáu, 02/12/2022, 19:43

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Đảng Bộ quận Đống Đa:

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao huy hiệu Đảng ngày 03/02/2021 và Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

DNTH: Sáng ngày 27/01 tại Trung tâm Văn hóa quận Đống Đa. Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021). Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 03/02/2021 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Mở đầu buổi lễ đồng chí Vũ Mạnh Chiến - quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối có phần phát biểu khai mạc.

Đồng chí Vũ Mạnh Chiến quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị.

Sơ lược về Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình thành lập: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và là chính đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam, đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp 1980. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức hiện nay, Đảng là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do chỉ thị của Đông Phương Bộ (là một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế) yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng; thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp có mặt). Hội nghị hợp nhất này diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm) và 3 đại biểu ở nước ngoài (có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cộng sản). Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh tại Đại hội II ghi ngày thành lập Đảng là 6 tháng 1 nhưng Nghị quyết tại Đại hội III năm 1960 đổi là ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc  - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy - Trưởng ban tổ chức quận ủy phát biểu tại lễ kỉ niệm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 91 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Thị Phương Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Trưởng ban tổ chức quận ủy trao huy hiệu Đảng đợt mùng 03/02/2021 cho các đồng chí 30, 40 năm tuổi Đảng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về nội dung tuyên truyền, về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hồng nguyên Bí thư Đảng ủy khối (bên trái ngoài cùng); Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết Bi thư chi bộ, TBT Tạp chí Hòa Nhập và Nhà báo Nguyễn Nam Thắng phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí DN&TH - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ tạp chi DN&TH (ngoài cùng bên phải).

Sau Lễ trao Huy Hiệu, hội nghị đã tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Theo báo cáo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ quận Đống Đa và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, Ban chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng chương trình công tác và giải pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19; chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức thành công Đại hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu vinh dự được tặng Giấy khen Chi bộ "Đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020".

​​

Đồng chí Nguyễn Nam Thắng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu vinh dự được tặng Giấy khen đã có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020".

​Một số hình ảnh trao tăng Giấy khen cho các tổ chức và cá nhân thuộc Đảng bộ quận Đống Đa đã có những đóng góp trong sự phát triển Đản ủy khối Doanh nghiệp trong năm 2020.

​​

 

Kết thúc buổi lễ đồng chí Vũ Mạnh Chiến - quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các Chi bộ cũng như cá nhân Đảng viên đã nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2020. 

Quang Ngọc

Cùng chuyên mục

Thủ tướng thăm công nhân vùng mỏ Quảng Ninh

Thủ tướng thăm công nhân vùng mỏ Quảng Ninh

Chiều 24/5 tại mỏ than Hà Lầm, mỏ than ứng dụng công nghệ hiện đại nhất Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân và người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.
Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy hy sinh ở Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy hy sinh ở Quận 6,...

DNTH: Ngày 4/8, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 1417/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Chiến công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chính phủ chỉ bàn tiến, không bàn lùi"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chính phủ chỉ bàn tiến, không bàn lùi"

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần không lùi bước trước khó khăn, thách thức và phải xử lý ngay những vấn đề gây bức xúc cho nhân dân, chỉ bàn tháo gỡ để tiến lên, chứ không bàn lùi.
Giám đốc Công an Phú Thọ làm chánh Thanh tra Bộ Công an

Giám đốc Công an Phú Thọ làm chánh Thanh tra Bộ Công an

Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 22-10 đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Bộ Công an.
Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh phải tạo điểm quét QR Code khi mở cửa trở lại

Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh phải tạo điểm quét QR Code khi...

DNTH: Các nhà hàng, quán ăn, một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại Thành phố Hà Nội cần tạo điểm quét QR để thực hiện mở cửa lại dịch vụ theo Văn bản số 3084/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha

Sáng 25-1, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha tại địa chỉ www.es.nhandan.org.vn và www.es.nhandan.com.vn. Báo Nhân Dân điện tử tiếng Tây Ban Nha hòa mạng internet là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Báo Nhân Dân.
Đại biểu Triều Tiên: Ghi mãi trong tim hình ảnh người Việt Nam chào đón Chủ tịch Kim Jong Un

Đại biểu Triều Tiên: Ghi mãi trong tim hình ảnh người Việt Nam chào...

Dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, bà Ri Kang Juk, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam, chia sẻ: Nhân dân Triều Tiên đều thấy xúc động và cảm ơn những tình cảm của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung khi chào đón Chủ tịch Kim Jong Un. Những hình ảnh đó sẽ luôn ghi mãi trong trái tim người dân Triều Tiên.
Thủ tướng Chính phủ làm việc về di dời dân cư khỏi Di tích Kinh thành Huế

Thủ tướng Chính phủ làm việc về di dời dân cư khỏi Di tích Kinh...

Chiều tối ngày 24/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và một số bộ, ngành liên quan, nghe báo cáo về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể Di tích cố đô Huế.