Thứ ba, 05/07/2022, 14:29

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Vấn Đề Sự Kiện

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông Việt Nam

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông đủ tâm, đủ tầm, đủ tài là điều kiện tiên quyết trong xây dựng và thực thi mô hình phát triển nền báo chí truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông Việt Nam. Ảnh minh họa

Ba thách thức lớn

Một là, sự thay đổi của mô hình quản lý trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm cả quản lý nhà nước và mô hình quản lý cơ quan báo chí. Khác so với giai đoạn trước đây báo chí và các cơ quan tuyên truyền là dòng chảy lớn nhất chi phối hệ thống thông tin trên toàn xã hội.

Xã hội thông tin Việt Nam có 3 dòng chảy thông tin lớn nhất bao gồm: Các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống tuyên truyền các cấp; Truyền thông chuyên nghiệp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; và truyền thông xã hội - diễn ra trên nền tảng số và mạng xã hội.

Hai là, thách thức trong cạnh tranh giữa báo chí và các phương tiện truyền thông mới. Với đặc thù nhanh - cập nhật - đa dạng - phong phú, các phương tiện truyền thông mới đặc biệt là mạng xã hội và truyền thông xã hội đã làm cán cân của các phương tiện truyền thông thay đổi nhanh chóng.

Hiện nay, ở nước ta, mạng xã hội và truyền thông xã hội đang dần lấn lướt các hoạt động báo chí - truyền thông truyền thống. Song song với các lợi ích của các phương tiện truyền thông mới, các vấn nạn như tin giả, tin đồn, tin thất thiệt ngày càng gia tăng. Điều này ra thách thức với cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo quản lý.

Ba là, thách thức về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn liền với sự phát triển và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đang là những thách thức lớn nhất cho truyền thông.

Hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ nền tảng truyền thông xã hội đang dần nắm quyền kiểm soát và điều khiển người dùng theo xu hướng do chính họ tạo ra.

Thêm vào đó, truyền thông doanh nghiệp, hoạt động PR thiếu chuẩn mực tác động mạnh mẽ tới các cơ quan báo chí, truyền thông. Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực dễ dẫn đến hiện tượng làm tăng lượng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đến dự và phát biểu trong buổi khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” ngày 13/11/2018. Ảnh: TL

Đổi mới đồng bộ và toàn diện

Thứ nhất, đổi mới mục tiêu và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo có hệ thống, theo quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý báo chí trên cả nước. Phối hợp đào tạo theo bậc học (đào tạo Thạc sĩ ngành Báo chí học/ chuyên ngành Quản lý báo chí - truyền thông) và bồi dưỡng theo hướng thường xuyên và hướng chuyên sâu. Đối tượng đào tạo ưu tiên là các nhà báo trẻ, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn báo chí truyền thông vững, có khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ tốt, có ít nhất một ngoại ngữ.

Về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông Việt Nam có phẩm chất chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị lý luận báo chí, am tường và có khả năng vận dụng lý luận báo chí cách mạng và khoa học báo chí - truyền thông, các xu thế báo chí - truyền thông hiện đại trong lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực dễ dẫn đến hiện tượng làm tăng lượng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng. Ảnh minh họa

Thứ hai, đổi mới nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Cần rà soát, phân khúc rõ ràng hơn; nghiên cứu và đổi mới nội dung đào tạo, chương trình đào tạo theo phương châm: bám sát và cụ thể hóa hơn nữa dựa trên thang đo chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp và phẩm chất, năng lực của nhà lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội thông tin cũng như nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho hệ thống báo chí truyền thông Việt Nam cũng như từng cơ quan báo chí truyền thông hiện nay.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cân đối lý luận và thực tiễn, tránh nặng rao giảng lý thuyết cũ, mòn hoặc chỉ nặng về chuyên môn nghiệp vụ báo chí thuần túy, trong đó các yếu tố cốt lõi bao gồm: phẩm chất chính trị - phẩm chất nghề nghiệp; chuyên môn - nghiệp vụ; kỹ thuật - công nghệ; năng lực lãnh đạo quản lý trên nền tảng khoa học báo chí - truyền thông.

Thứ ba, chuẩn hóa chương trình, chú trọng quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý báo chí truyền thông. Các chương trình đào tạo cấp bằng Thạc sĩ của Bộ GD&ĐT và các khóa đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ theo chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông, với hệ thống giáo trình, tài liệu tương ứng, đội ngũ giảng viên, chuyên gia tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí - truyền thông đều cần được chuẩn hóa càng sớm càng tốt.

Cần có cơ chế quản lý, giám sát thích hợp với các chương trình đào tạo liên kết có nội dung và đối tượng liên quan, đặc biệt là các khóa đào tạo liên kết quốc tế hoặc liên kết với doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ, kịp thời xử lý những cơ quan, tổ chức lợi dụng “đào tạo nghiệp vụ báo chí truyền thông” để thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dụng nhân như dụng mộc. Ảnh: TL

Thứ tư, về mô hình đào tạo, bồi dưỡng. Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý báo chí - truyền thông cho hệ thống chính trị, Viện Báo chí (thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập theo Quyết định số 6591 ngày 1/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) là đơn vị thích hợp nhất trong nghiên cứu, đề xuất và thực thi mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí - truyền thông, trong đó đảm bảo 3 yếu tố cốt lõi: Đào tạo bằng Thạc sĩ quản lý báo chí - truyền thông; đào tạo, bồi dưỡng chuẩn chức danh Quản lý báo chí truyền thông; đào tạo bồi dưỡng thường xuyên và chuyên sâu cho các cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí - truyền thông đương nhiệm.

Trong giai đoạn hiện tại, cần tiếp tục duy trì và phát triển đào tạo thạc sĩ báo chí, chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông và Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, coi đây là hai chuyên ngành đào tạo chính quy bậc thạc sĩ có vai trò nòng cốt.

Tiếp đó là chiến lược phát triển đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, lãnh đạo quản lý đương nhiệm nhằm cập nhật kiến thức chính trị, văn hóa, an toàn và an ninh truyền thông, xu hướng phát triển báo chí truyền thông hiện đại.

Ngoài ra, cần sớm xây dựng và phê duyệt đề án đào tạo chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông trong toàn hệ thống. Như vậy, mới đảm bảo những yêu cầu cốt lõi đối với nguồn nhân lực quan trọng này trong bối cảnh hiện nay./.

PGS,TS Đỗ Thị Thu Hằng 
Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Theo NLB

Cùng chuyên mục

Hải Dương dừng cách ly xã hội từ ngày 3/3

Hải Dương dừng cách ly xã hội từ ngày 3/3

Sau 15 ngày, tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0h ngày 3/3 và chuyển sang trạng thái mới thực hiện "mục tiêu kép”.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng” trong hoạt động báo chí.
Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây, khoanh vùng dập dịch; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.
Qua gian khó, tin tưởng và kỳ vọng

Qua gian khó, tin tưởng và kỳ vọng

DNTH: Xuân Nhâm Dần dường như đến sớm hơn. Dịp kỷ niệm 92 năm Đảng ta ra đời cùng đến với Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc. Chúng ta chào đón mùa xuân năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Khó khăn rồi sẽ qua đi. Bản lĩnh và niềm tin của một Đảng cầm quyền, ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân không có bất kỳ lợi ích nào khác, sẽ ngày càng được nâng cao.
Hà Nội: Dừng tổ chức lễ hội xuân Tân Sửu 2021

Hà Nội: Dừng tổ chức lễ hội xuân Tân Sửu 2021

Thông tin từ Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, các Lễ hội lớn đầu xuân Tân Sửu như hội gò Đống Đa, lễ hội chùa Hương, lễ hội Hai Bà Trưng, hội Gióng,… đều phải dừng để phòng chống dịch Covid-19.
Việt Nam thăng hạng trong top các quốc gia đổi mới

Việt Nam thăng hạng trong top các quốc gia đổi mới

Theo bảng xếp hạng năm 2020 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), chỉ số đổi mới toàn cầu của các quốc gia có thu nhập trung bình - đặc biệt là ở châu Á đang có những bước tiến ấn tượng, trong đó có Việt Nam.
Nữ lao công bị cướp xe trong đêm được công an quận Nam Từ Liêm tặng xe máy

Nữ lao công bị cướp xe trong đêm được công an quận Nam Từ Liêm tặng...

DNTH: Sáng 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức tặng một chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm là nạn nhân của vụ cướp xảy ra rạng sáng 1/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ.
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:  Chuyện về lá cờ Đảng của một cựu binh Mỹ

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Chuyện về...

Trong số những kỷ vật chiến tranh tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một kỷ vật là Lá cờ Đảng được một cựu binh Mỹ trao lại và cùng với lá cờ là một câu chuyện xúc động…