Thứ hai, 30/01/2023, 08:21

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” trong năm 2022

DNTH: Sáng 8/12, với 89 đại biểu có mặt dự Kỳ họp thứ Ba tán thành (đạt tỷ lệ 93,68% tổng số đại biểu HĐND thành phố), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19. Tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Phát triển thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, chú trọng hạ tầng số; tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Đảm bảo quốc phòng địa phương và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

z3004183641670_5be96a7af7d7af2089761f226562af6c
Tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tại nghị quyết này, HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, GRDP tăng từ 7,0-7,5%.

Thành phố xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2022. Thứ nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19. Trong đó, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19. Tập trung đầu tư, củng cố hệ thống y tế; trong đó, chú trọng đầu tư công và thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa để triển khai ngay việc nâng cấp trạm y tế xã; Nâng cấp các bệnh viện đã có; Đầu tư các dự án bệnh viện trong quy hoạch. Tiếp tục tiêm vắc xin phòng Covid - 19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời, mở rộng tiêm vắc xin cho trẻ em từ đầu năm 2022,…

Thứ hai, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó, duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI.

Thứ ba, phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội. Trong đó, phát triển mạnh hạ tầng thông tin (trạm BTS, mạng 5G, phủ mạng internet vùng xa trung tâm...); đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất, kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh; khai thác tối đa dư địa phát triển ngành thông tin và truyền thông. Triển khai địa chỉ số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tư vấn trực tuyến (hỗ trợ pháp lý, tư vấn khám chữa bệnh...); dạy học trực tuyến; thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt...

Thứ tư, tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; Khai thác hiệu quả tài nguyên; Bảo vệ môi trường. Trong đó, Thành phố chú trọng vào công tác quy hoạch, phát triển nhà ở, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải, logistics, duy trì cấp nước sạch đô thị, đảm bảo thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực,…

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Phát triển mạng cấp nước và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn. Phấn đấu có thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu 100% số huyện của Thành phố đạt chuẩn NTM; Có thêm 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trở lên, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thứ sáu, tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, sẽ phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc Thành phố, sắp xếp các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc một số sở ngành; Rà soát, đánh giá, kiện toàn 06 Ban quản lý dự án thuộc UBND Thành phố. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PARIndex, PAPI, SIPAS.

Thứ bảy, đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Thứ tám, tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Tập trung thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, nhất là thông tin, truyền thông kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19,…

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,0- 7,5%.

 2. GRDP bình quân đầu người: 139-141 triệu đồng.

 3. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội: 10%.

4. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 5,0%.

5. Chỉ số giá tiêu dùng: dưới 4%.

6. Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,1%.

7. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước: 0,1%.

8. Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

9. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92,5%.

10. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 40%; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 1,5%.

11. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 37,5%.

12. Giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố so với năm trước: 20%.

13. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%.

14. Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 72,2%.

15. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 70 trường.

16. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa": 88%.

17. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa": 63%. 

18. Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": 72,5%.

19. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 85%.

20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%.

21. Xử lý ô nhiễm môi trường: (I) Tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đã đi vào hoạt động) có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 95%. (II) Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý: 100%. (III) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường: 100%. (IV) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý: 28,8%. 

22. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm: 25 xã; Số xã nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm: 15 xã. 

  

Linh Phạm - Hoàng Lan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch nước thăm các doanh nghiệp tiêu biểu do người cao tuổi quản lý, điều hành

Chủ tịch nước thăm các doanh nghiệp tiêu biểu do người cao tuổi quản...

DNTH: Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, tháng doanh nhân Việt Nam, ngày 27/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân là người cao tuổi quản lý. Cùng đi có bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành và UBND thành phố Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Giữ chắc "vùng xanh", an toàn từ huyện đến thôn, xóm

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Giữ chắc "vùng xanh", an toàn từ huyện đến...

DNTH: Chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đi kiểm tra chốt tự quản phòng, chống dịch tại thôn Sài Khê (xã Sài Sơn), tổ dân phố Ngô Sài (thị trấn Quốc Oai), chốt kiểm soát của huyện tại đường Bắc - Nam đô thị Quốc Oai và khu cách ly tập trung tại Trường THPT Quốc Oai (cũ) và Trường THPT Quốc Oai (mới) và làm việc với huyện uỷ Quốc Oai.
Giúp cụ già bị lạc tìm được gia đình

Giúp cụ già bị lạc tìm được gia đình

DN&TH; Ngày 15-4, Đội CSGT số 14 cho biết, qua tuàn tra kiểm soát đơn vị đã giúp đỡ 1 người cao tuổi bị lạc đoàn tụ gia đình.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng...

DNTH: Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1532/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Trưởng ban.
Thanh tra Bộ nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm tại Quảng Bình.

Thanh tra Bộ nội vụ phát hiện nhiều sai phạm trong tuyển dụng, bổ...

DN&TH: Giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/8/2018, HĐND tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt và UBND tỉnh Quảng Bình giao biên chế sự nghiệp cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đang sử dụng là 292 biên chế sự nghiệp. Để vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế GTGT dự án BOT

Gỡ vướng chính sách lãi vay và hoàn thuế GTGT dự án BOT

DNTH: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) về vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT.
Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khẩn trương hướng dẫn tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường

Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khẩn trương hướng dẫn tiêm vaccine cho người...

DNTH: Ngày 15/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 266/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thuốc, vaccine, sinh phẩm, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Sáng nay, 17/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.