Thứ năm, 11/08/2022, 21:13

tapchidoanhnghiepvathuonghieu@gmail.com

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Hải Phòng: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

DNTH: Đó là lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trong Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ).
thi dua 5
Ông Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng luôn tiếp tục đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào thi đua yêu nước vẫn đang được các thành phố đẩy mạnh: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

thi dua2
  Quang cảnh Hội nghị.

Đối với tình hình triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, các thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua; hoạt động cụm, khối thi đua tiếp tục duy trì bằng nhiều hình thức và phương thức hoạt động phù hợp; xây dựng các mô hình, giải pháp và phát động các phong trào thi đua nhằm giải quyết khâu yếu, việc khó; công tác xét khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 của mỗi thành phố. Đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Những phong trào thi đua tiêu biểu thực hiện chủ đề năm 2022 của 5 thành phố.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại thành phố Hà Nội các phong trào như: "Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính"; "Sáng kiến sáng tạo Thủ đô; Thi đua “An toàn thực phẩm”; “Người tốt, việc tốt”; “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”... tại Thành phố Hồ Chí Minh có các phong trào như: Thi đua cải cách hành chính; thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp - lập nghiệp; thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”... tại thành phố Đà Nẵng có các phong trào: thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; “Thực hiện công tác đầu tư xây dựng, đền bù giải toả, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, mang tính động lực”; giải thưởng “Môi trường thành phố Đà Nẵng”; giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”; giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”... tại thành phố Hải Phòng: phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI”; phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025”; phong trào “Xây dựng thành phố Hải Phòng sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” năm 2022; phong trào “Thực hiện chương trình chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”… tại thành phố Cần Thơ có các phong trào: thi đua chuyển đổi số; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”; thi đua “Bảo vệ an ninh tổ quốc”; thi đua Quyết thắng; thi đua “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính”; “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022” và đặc biệt là phong trào thi đua “Giải ngân vốn đầu tư công”...

Theo đó, công tác thi đua khen thưởng của 5 thành phố đã có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2022 của mỗi thành phố. Đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cùng với đó là những phong trào thi đua tiêu biểu thực hiện Chủ đề năm 2022 của 5 thành phố. Tại thành phố Hà Nội như: phong trào thi đua đẩy mạnh Cải cách hành chính; phong trào sáng kiến sáng tạo Thủ đô; phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”; phong trào “Người tốt, việc tốt”; phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”...

Cụm thi đua 5 thành phố đề nghị Chính phủ: sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành để các bộ, ban, ngành, địa phương kịp thời triển khai thực hiện; chỉ đạo việc tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh là tổ chức tương đương Chi cục, thống nhất trong phạm vi cả nước.

Đối với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, việc lấy ý kiến hiệp y khen thưởng, đề nghị xem xét kéo dài thời hạn phải trả lời lên 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị (tính theo dấu bưu điện) để các địa phương có thời gian thẩm định, lấy thông tin từ các đơn vị liên quan để có cơ sở hiệp y khen thưởng. Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm giúp việc triển khai ở các tỉnh, thành được thống nhất...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề câp đến một nội dung để các thành phố nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn của địa phương: trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chú ý toàn diện các vấn đề, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, phải có tính kế thừa và đổi mới, phát triển kinh tế phải song hành với đảm bảo an sinh xã hội. Chú ý đến một số vấn đề mới phát sinh như: tâm lý xã hội nhất là sau đại dịch Covid - 19; phải giải quyết những bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở. Các địa phương tăng cường triển khai nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong các phong trao thi đua để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm...

Ngọc Dũng

Cùng chuyên mục

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid - 19"

"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid - 19"

DNTH: Sáng 1/9, tại Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi dịch bệnh.
Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn...

Sáng 20-3, Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM).
Gia Lai thêm 4 ca dương tính Covid-19, gần 600 người về từ vùng dịch

Gia Lai thêm 4 ca dương tính Covid-19, gần 600 người về từ vùng dịch

DNTH: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa có thông tin về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.
Thủ tướng khen 32 thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống dịch Covid - 19

Thủ tướng khen 32 thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống...

DNTH: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 977/QĐ - TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 32 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19

Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường thực hiện các biện...

DNTH: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 1068/CĐ-TTg ngày 5/8/2021 yêu các Bộ ngành, địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018.
Ông Nguyễn Viết Hưng được bổ nhiệm Tổng Biên tập TC Hàng hóa và Thương hiệu

Ông Nguyễn Viết Hưng được bổ nhiệm Tổng Biên tập TC Hàng hóa và...

DNTH: Sáng nay (10/6/2019), Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội VATAP giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu.
Nghệ An: Đại lễ Cầu siêu các Thanh niên hy sinh tại Cống Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương

Nghệ An: Đại lễ Cầu siêu các Thanh niên hy sinh tại Cống Hiệp Hòa, xã...

DN&TH; Được sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tối nay (ngày 09/6/2018), tại di tích Cống Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các “Thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh ngày 3/1/1978”.